Skip to content
Home » เหมือนกันภาษาจีน: การเรียนรู้ภาษาจีนหรือเปล่า?

เหมือนกันภาษาจีน: การเรียนรู้ภาษาจีนหรือเปล่า?

#เรียนภาษาจีนพื้นฐาน คำที่ออกเสียงเหมือนกัน แต่ความหมายต่างกัน

เหมือน กัน ภาษา จีน

ความสำคัญของการเรียนรู้ภาษาจีน

การเรียนรู้ภาษาจีนมีความสำคัญอย่างมากในช่วงยุคปัจจุบัน เนื่องจากภาษาจีนเป็นหนึ่งในภาษาที่ได้รับความสนใจและการศึกษาอย่างกว้างขวางทั่วโลก เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถเข้าสังคมและทำงานกับคนจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการศึกษาและการทำงานในสาขาต่าง ๆ เช่น เศรษฐศาสตร์ การท่องเที่ยว การสื่อสารระหว่างประเทศ และอื่น ๆ การรู้จักภาษาจีนอาจช่วยให้คุณมีโอกาสทำงานที่ดีและเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าข้ามชาติได้มากขึ้น

นอกจากนี้การเรียนรู้ภาษาจีนยังมีประโยชน์ในด้านทางปัจจัยทางการศึกษา เช่น การศึกษาภาษาจีนช่วยให้เราพัฒนาทักษะความคิด เพิ่มสติปัญญา สร้างความมั่นใจในตัวเอง รวมถึงช่วยให้เราเรียนรู้ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น พัฒนาทักษะด้านสื่อสาร และมนุษย์สัมพันธ์ ก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานปัจจุบัน การศึกษาภาษาจีนยังเป็นการเรียนรู้และรับรู้วัฒนธรรมและประเพณีของคนจีนอีกด้วย เพื่อให้เราสามารถใช้ภาษาได้เป็นประโยชน์ในการสื่อสารและศึกษาวัฒนธรรมของคนจีน รวมถึงเพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อกันระหว่างคนจีนและคนไทย

ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาจีนกับภาษาไทย

ภาษาจีนและภาษาไทยเป็นทั้งสองภาษาที่มีความแตกต่างกันอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีบางส่วนที่มีความเหมือนกัน และอาจทำให้เราเข้าใจและเรียนรู้ภาษาจีนได้ง่ายขึ้นหากเราเป็นผู้เรียนภาษาไทย

ความเหมือนระหว่างภาษาจีนและภาษาไทย:

1. การสร้างคำ: ทั้งภาษาจีนและภาษาไทยมีรูปแบบการสร้างคำที่คล้ายคลึงกัน โดยการใช้คำนาม คำกริยา คำสมาส เป็นต้น เช่น “คน” ในภาษาไทยเทียบเท่ากับ “人” ในภาษาจีนที่หมายถึง “คน”

2. การใช้สระ: ทั้งภาษาจีนและภาษาไทยมีการใช้สระเพื่อเปลี่ยนเสียงหรือความหมายของคำ เช่น “สวัสดี” ในภาษาไทยเทียบเท่ากับ “你好” ในภาษาจีนที่หมายถึง “สวัสดี”

3. การใช้การต่อเนื่อง: ทั้งภาษาจีนและภาษาไทยมีการใช้คำต่อเนื่องเพื่อเชื่อมต่อความหมายของประโยค หรือความหมายของประโยค เช่น “และ” ในภาษาไทยเทียบเท่ากับ “和” ในภาษาจีนที่หมายถึง “และ”

ความแตกต่างระหว่างภาษาจีนและภาษาไทย:

1. การเขียนและการออกเสียง: ภาษาจีนใช้ตัวอักษรที่เรียกว่า “อักษรจีน” เพื่อเขียนและแสดงออกเสียงคำ ซึ่งต่างจากภาษาไทยที่ใช้ “อักษรไทย” เพื่อเขียนและแสดงออกเสียงคำ นอกจากนี้ยังมีระบบการอ่านและวิธีพูดที่แตกต่างกันอีกด้วย

2. คำศัพท์: ภาษาจีนและภาษาไทยมีคำศัพท์ที่แตกต่างกันอย่างมาก โดยเฉพาะคำศัพท์ที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ภาษาจีนมีการใช้คำศัพท์ที่ซับซ้อนและที่ยากต่อการเรียนรู้มากกว่าภาษาไทย

3. การใช้กลุ่มคำ: ในภาษาจีนมีกลุ่มคำที่ใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำและประโยคเป็นอย่างมาก ซึ่งทำให้การเรียนรู้ภาษาจีนมีความซับซ้อนมากขึ้นเมื่อเทียบกับภาษาไทย

วิธีการเรียนรู้ภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพ

การเรียนรู้ภาษาจีนอาจเป็นภารกิจที่ท้าทาย แต่การใช้วิธีการที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณเป็นผู้เรียนที่ดีและมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ดังนั้นนี่คือวิธีการที่คุณสามารถนำมาใช้ในการเรียนรู้ภาษาจีน:

1. การเริ่มต้นด้วยพื้นฐาน: ในตอนแรกควรเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้พื้นฐานของภาษาจีน เช่น การออกเสียงทั้งสั้นและยาวของสระ การอ่านและเขียนตัวอักษรจีน เรียนรู้วิธีการแบ่งประโยคและการวางเนื้อหาให้เป็นลำดับ

2. การฝึกฝนพูดภาษาจีน: วิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาทักษะการพูดคือการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ คุณสามารถทำได้โดยการฟังและพยายามพูดตามเสียงแบบวาดเสียงหรือฟังจากแหล่งข้อมูลออนไลน์ นอกจากนี้คุณยังสามารถหามิติการปฏิสัมพันธ์ผ่านทางการตอบสนองกับผู้พูดภาษาจีนบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเพื่อฝึกความสามารถในการสื่อสาร

3. การอ่านและเขียน: การอ่านและเขียนภาษาจีนจะช่วยให้คุณเข้าใจและคำนึงถึงคำศัพท์และหลักไวยากรณ์ของภาษาจีนมากขึ้น คุณสามารถเริ่มต้นอ่านและเขียนภาษาจีนที่ระดับขั้นพื้นฐาน และเพิ่มระดับความยากของเนื้อหาที่คุณอ่านและเขียนเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการอ่านและเขียนแบบขั้นสูงกว่านี้

4. การศึกษาอย่างต่อเนื่อง: เรียนรู้ภาษาจีนไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ในเวลาสั้น ความสำเ

#เรียนภาษาจีนพื้นฐาน คำที่ออกเสียงเหมือนกัน แต่ความหมายต่างกัน

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: เหมือน กัน ภาษา จีน คุณก็น่ารักเหมือนกัน ภาษาจีน, ใช่ ภาษาจีน, มาแล้ว ภาษาจีน, เป็นแฟนกัน ภาษาจีน, ฉันก็รักคุณ ภาษาจีน, ภาษาจีน น่ารัก, ความรักภาษาจีน, ชอบ คุณ ภาษาจีน

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ เหมือน กัน ภาษา จีน

#เรียนภาษาจีนพื้นฐาน คำที่ออกเสียงเหมือนกัน แต่ความหมายต่างกัน
#เรียนภาษาจีนพื้นฐาน คำที่ออกเสียงเหมือนกัน แต่ความหมายต่างกัน

หมวดหมู่: Top 47 เหมือน กัน ภาษา จีน

ดูเพิ่มเติมที่นี่: kieulien.com

คุณก็น่ารักเหมือนกัน ภาษาจีน

คุณก็น่ารักเหมือนกัน ภาษาจีน

ภาษาจีนเป็นภาษาที่มีการใช้งานกว้างขวางอย่างแพร่หลายอีกหนึ่งภาษาเพราะเป็นภาษาที่ใช้ในประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรมากและเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เมื่อมองในมุมมองของภาษาจีน สิ่งที่คุณอาจจะมองเห็นและรู้สึกได้เมื่อพบกับคนที่พูดภาษาจีนคือความน่ารัก ภาษาจีนนั้นเป็นภาษาที่จำเป็นต้องใช้การออกเสียงอย่างถูกต้องและรัดกุมในทุกคำพูด โดยเฉพาะกับการใช้คำนามที่บอกถึงบุคคลหรือสิ่งของที่สัมพันธ์กับคน

การพูดภาษาจีนต้องใช้คำศัพท์ที่ใช้ในรูปของคำนามให้ถูกต้องเป็นมาตรฐานมากที่สุดเพื่อให้เพื่อนพูดถูกต้องซึ่งทำให้เกิดเสียงที่น่ารัก เมื่อคุณเคยได้ยินคนพูดภาษาจีนมาบ้างอาจจะรู้สึกที่แตกต่างว่าทั้งคนชายและคนหญิงมีเสียงเดียวกันและให้ความรู้สึกที่เป็นกันเองอย่างน่ารัก ฉะนั้นให้ความรักอยู่ภายใต้ภาษาจีนคือสิ่งที่น่าประทับใจและอารมณ์ที่บอกได้อย่างดี

แต่ล่ะคำนามที่ใช้ในภาษาจีนก็มีความสำคัญที่แตกต่างกันไป โดยแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ “家长名字” (jiāzhǎng míngzì) หรือชื่อของผู้ปกครอง และ “朋友名字” (péngyǒu míngzì) หรือชื่อของเพื่อน. อย่างเช่น เมื่อเราพูดถึงนายชื่อถ้วน สามารถกล่าวได้ว่า “林先生” (lín xiānshēng) ซึ่งในแปลน้ำผึ้งไทยจะแปลว่า “นายลิน” ดูจะไม่แปลเอาตามคำที่ต้องการถูกต้องเอาตามนารีแปลผู้แทน

นอกจากนายชื่อแล้วคำนามที่ใช้ในภาษาจีนพัฒนามาจากคำต่อไปนี้ด้วย คือ “小姐” (xiǎojiě) หมายถึง คุณหนูหรือพระน้องสาว ใช้เรียกผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นป้ายายหรือเพื่อนนางสาวก็สามารถเรียกใช้คำนี้ได้ ถ้าเราเป็นคนคบกับผู้หญิงซึ่งเราเรียกเธอว่า “หญิงหมายเลขหนึ่ง” (第一名女士) (dì yī míng nǚshì) ก็สามารถเรียกเราว่า “男朋友” (nán péngyǒu) ได้ หมายถึง หนุ่มคนหนึ่งหนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับความสปอตจหวันว่า “มีเพื่อนชายเป็นหนึ่งคนอย่างเดียว” (只有一个男朋友)

ในภาษาจีนยังมีคำเสียงอื่น ๆ ที่ใช้ให้ได้น่ารักสมัยนี้มีคำว่า “公主” (gōngzhǔ) หมายตัวอย่างให้เห็นความรักของเด็กสาวผู้ฟื้นกลับมาพร้อมกับความน่ารักและแจ่มแจ้ง วิธีพูดอื่น ๆ เช่น “รองเท้าล่องหน” (高跟鞋) หมายถึงรองเท้าสวยงามแบบสูงเที่ยว ที่นิยมใส่ขณะที่ไปงานหรือปาร์ตี้สำคัญ

นอกจากคำอ่านแล้ว ภาษาจีนยังมีอีกหลายประโยคที่น่ารักมีประโยคที่สามารถใช้ในการอภิปรายกับผู้คนต่าง ๆ ได้อย่างสวยงาม เช่น “一种马上找到合适的人” (yī zhǒng mǎ shàng zhǎo dào héshìde rén) หมายถึง “ซึ่งคนหนึ่งค้นหาคนที่ใช่ได้เร็ว” ซึ่งหมายถึงความหวังในการค้นหาคนที่สัมพันธ์งานและความรัก และยังมีประโยค “幸福之花” (xìngfú zhī huā) หมายถึง “ดอกไม้ที่สมดุลย์และมีความสุข” ที่เราสามารถเรียกห้องจีนต่าง ๆ ได้อย่างสวนสนามหลากหลายอย่าง

ท้ายที่สุด ความอภิปรายและคำถามคำถามที่พบบ่อยสามารถระบุได้ว่าภาษาจีนคือภาษาที่น่ารัก และเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นสามารถเรียนรู้คำศัพท์และประโยคพื้นฐานต่าง ๆ ได้อย่างสดใสและชาญฉลาด. ในนั้นอาจคำถามบางคำอาจได้คำตอบได้ทุกคำถามให้ถูกต้องหรืออาจมีคำถามบางคำอาจให้คำว่า “ไม่รู้” (bùzhīdào) เป็นคำที่ใช้บ่อยในประโยคในความหมายอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ยังมีประโยคอื่น ๆ ที่ปรากฎการณ์บ่อย ๆ ในการอภิปรายที่ถูกกล่าวถึงได้แก่ “真漂亮” หรือ “สวยดีจริง” “你想要干什么” หรือ “คุณต้องการทำอะไร” และ “我们去玩吧” หรือ “เราจะไปเล่นกัน”

สรุปผลคือ คุณก็น่ารักเหมือนกัน ภาษาจีนเป็นภาษาที่มีความน่ารักและสร้างความหวังให้กับผู้ที่เรียนรู้มากมายสามารถสื่อสารกับคนจีนและเพื่อนร่วมงานได้อย่างราบรื่นและน่าสนใจ

FAQs:

1. ฉันควรเรียนรู้ภาษาจีนเพื่ออะไร?
การเรียนรู้ภาษาจีนไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกับคนจีนได้แต่ยังให้คุณช่วยเหลือในการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของประเทศจีนได้อีกด้วย

2. ฉันสามารถเรียนรู้ภาษาจีนได้ที่ไหน?
คุณสามารถเรียนรู้ภาษาจีนที่โรงเรียนภาษาจีนหรือองค์กรการศึกษาที่พัฒนาการศึกษาเกี่ยวกับภาษาจีนได้

3. ภาษาจีนยากหรือง่าย?
การเรียนรู้ภาษาจีนอาจจะลำบากเมื่อต้องเรียนรู้คำศัพท์และอักษรที่ไม่เหมือนกับภาษาอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม โดยมีความอดทนและการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องคุณสามารถเรียนรู้และนำไปใช้ได้อย่างประสบความสำเร็จในที่สุด

4. ความสำคัญของการเรียนรู้ภาษาจีน?
การเรียนรู้ภาษาจีนจะเป็นประโยชน์ในเรื่องการพัฒนาสมองและการสร้างความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของประเทศจีน นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้คุณสามารถสร้างความรู้ที่กว้างขวางและมีความรู้ความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับคนจีนและวัฒนธรรมของพวกเขา

5. มีตัวอักษรพิเศษในภาษาจีนหรือไม่?
ภาษาจีนมีตัวอักษรพิเศษที่เรียกว่า “ภูมิแพ้” (pinyin) ซึ่งชื่อเต็มของตัวอักษรเหล่านี้เป็นภาษาจีนแบบมาระดับต่ำ ซึ่งใช้ในการออกเสียงคำศัพท์ในภาษาจีน

ใช่ ภาษาจีน

ใช่ ภาษาจีน: เรียนรู้อักษรและภาษาจีน

ภาษาจีน เป็นภาษาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและเป็นภาษาที่นิยมใช้กันในหลายประเทศทั่วโลก อาจจะเป็นเพราะจีนเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจโลก และยังเป็นตลาดการค้าที่สำคัญระหว่างประเทศอีกด้วย ฑึ่งจึงทำให้มีความจำเป็นในการเรียนรู้ ภาษาจีน

ในบทความนี้ จะแนะนำเกี่ยวกับการเรียนรู้อักษรและภาษาจีน รวมถึงเหตุผลที่ควรสนใจเรียนภาษาจีนและประโยชน์ที่ได้รับไปพร้อมกัน

ระบบอักษรและประการในภาษาจีน
———————————–

ในภาษาจีน, อักษรถูกสร้างขึ้นจากการรวมและจัดเข้าด้วยกันของคำที่แตกต่างกัน ซึ่งสร้างเป็นสัญลักษณ์ที่อาจมีความหมายหลากหลาย สัญลักษณ์เหล่านี้คือ “อักษรฮั่น” (Hanzi) หรือ “การ์ตูนซิมป์” (Kǎi Tǒng Zìmǔ) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของการปรับปรุงอักษรฮั่นที่เกิดขึ้นมามากมายในรอบหลายแปดศตวรรษที่ผ่านมา

การเรียนรู้อักษรจีนอาจจะมีความซับซ้อนต่อไปด้วย ซึ่งคุณจำเป็นต้องเรียนรู้การเขียนอักษรและศักยภาพการอ่านแต่ละตัวตามลำดับ การอ่านและเขียนที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้คุณสามารถเข้าใจและสื่อสารภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง

เหตุผลที่ควรสนใจเรียนภาษาจีน
————————–

1. การเรียนรู้ภาษาจีน จะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงตลาดงานที่แตกต่างกันได้ จีนเป็นอาเซียนถิ่นที่มีการเจรจาการค้าและการลงทุนกับประเทศอื่นๆ มากมาย การสนับสนุนทางด้านเศรษฐกิจในจีนยังส่งผลให้ตลาดงานวิจัยและพัฒนาที่มีการเจรจาทำสัญญากับจีนก็มีมากขึ้น

2. ภาษาจีนเป็นภาษาที่นิยมใช้กันทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว เรียนที่ประเทศจีน หรือทำงานในบริษัทที่มีการติดต่อธุรกิจกับจีน การรู้จักภาษาจีนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารกับคนจีน และการติดต่อสื่อสารกับคนจีนอาจพิสูจน์ว่าเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับคนจีนได้อย่างง่ายดาย

3. การเรียนรู้ภาษาจีนช่วยให้คุณมีมุมมองที่แตกต่าง ภาษาจีนมีวัฒนธรรมและประเพณีที่น่าสนใจและหลากหลาย การศึกษาพื้นฐานของภาษาจีนจึงช่วยให้คุณเข้าใจและสนใจวัฒนธรรมที่แตกต่างได้

4. การศึกษาภาษาจีนช่วยให้คุณพัฒนาทักษะความคิด การเรียนหนึ่งภาษาต่างประเทศช่วยให้คุณแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ภาษาจีน
—————————-

1. เพิ่มโอกาสในการหางาน การที่คุณเรียนรู้ ภาษาจีน เพิ่มโอกาสในการหางานที่มีชีวิตรอดได้อย่าง่ง่ายดาย เพราะภาษาจีนถือว่าเป็นที่ต้องการมากต่อตลาดงานในสถานที่ทำงานและอุตสาหกรรมต่าง ๆ

2. เป็นการเปิดโอกาสในการศึกษาต่อ การเรียนรู้ภาษาจีนช่วยให้คุณสามารถก้าวไปสู่การศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่อหลายแหล่งในจีน ทั้งมหาวิทยาลัยและสถาบันผู้เรียน ช่วยเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้จากครูและบัณฑิตบางคนที่เกี่ยวข้อง

3. การเรียนรู้ภาษาจีนช่วยเพิ่มประสบการณ์ผู้เรียน การสถาปนาความรู้ใหม่ๆ ทั้งลักษณะการเรียนการสอน ประเพือ้มความรสเเละการเรียนรู้ของตนเอง รวมถึงการเคลื่อนไหวตามแบบอักษรและเคลื่อนที่เพื่อสาธิตงาน

4. ความซ้อมทางมือ ด้วยภาษาจีนที่ได้ต้องมีฝึกฝนการเขียนและการหาไวยากรณ์ในการใช้คำต่างๆ นักเรียนจะต้องทำให้ผ่านการฝึกฝนทั้งขั้นต้นและขั้นสูง โดยที่นอกจากการที่จะเป็นคนฝึกซ้อมแล้ว ช่วยพัฒนาทักษะในการสื่อสารระหว่างมนุษย์กัน

5. การเรียนรู้ภาษาจีนช่วยเพิ่มทัศนคติทางวัฒนธรรมการเรียนภาษาจีนช่วยเพิ่มทัศนคติทางวัฒนธรรมที่เป็นมิตร การเรียนรู้วัฒนธรรมจีนจริงๆ ถือว่าเป็นการเรียนรู้ความรู้ต่างๆ รวมทั้งความรู้ของวัฒนธรรมสากลที่เรียนรู้ช่วยส่งเสริมการทำงานระหว่างวัฒนธรรมทั้งสอง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเรียนรู้ ภาษาจีน
—————————————————

Q1: การเรียนรู้ภาษาจีนมีความยากมากหรือค่อนข้างเยอะเล่า?

A1: ภาษาจีนถือเป็นภาษาที่ซับซ้อนและคมชัด เพราะฉะนั้น เรียนรู้ด้วยความอดทนและความตั้งใจเป็นสิ่งที่จำเป็น ทุกสิ่งที่คุณต้องการในการฝึกฝนคือความอุตสาหะและการให้ความสำหรับตนเอง

Q2: มีแหล่งเรียนรู้ภาษาจีนในประเทศไทยหรือไม่?

A2: ใช่ มีหลักสูตรนำเสนอและคอร์สเรียนภาษาจีนในหลากหลายสถาบันการศึกษา รวมถึงโรงเรียนภาษาและศูนย์สอนภาษาจีนบางแหวก ทั้งนี้ควรตรวจสอบความน่าเชื่อถือและความชำนาญของสถาบันก่อนสมัครเรียน

Q3: การปรับตัวในการเรียนรู้จีนจะใช้เวลานานแค่ไหน?

A3: การเรียนรู้ภาษาจีนต้องใช้ระยะเวลาและความพยายามจากนักเรียน การเรียนภาษาจีนอาจจะใช้เวลานานขึ้นเนื่องจากความซับซ้อนของอักษรและกฎบรรดาศักย์ในภาษานี้

พบ 13 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ เหมือน กัน ภาษา จีน.

ภาษาจีน ฉันก็เหมือนกัน ฉันก็ด้วย - Youtube
ภาษาจีน ฉันก็เหมือนกัน ฉันก็ด้วย – Youtube
เป็น,คือ ภาษาจีน 是,当 ต่างกันอย่างไร? - Youtube
เป็น,คือ ภาษาจีน 是,当 ต่างกันอย่างไร? – Youtube
14 คำอวยพรโชคดีภาษาจีน “โชคดีนะ” “เป็นกำลังใจให้นะ” และอื่นๆ – Bestkru
14 คำอวยพรโชคดีภาษาจีน “โชคดีนะ” “เป็นกำลังใจให้นะ” และอื่นๆ – Bestkru
ภาษาจีนแต่ละท้องถิ่นออกเสียงไม่เหมือนกัน คุยกันพอเข้าใจโดยไม่ใช้ภาษาจีนกลาง? - Pantip
ภาษาจีนแต่ละท้องถิ่นออกเสียงไม่เหมือนกัน คุยกันพอเข้าใจโดยไม่ใช้ภาษาจีนกลาง? – Pantip
Chinesehaowan🍅🐼 On Twitter:
Chinesehaowan🍅🐼 On Twitter: “哈喽~🧤🍅 วันนี้แอดกลับมาพร้อมกับคำที่ไอดอลจะพูดบ่อยๆ หรือในซีรีส์ก็เจอเยอะม๊ากก แล้วเราก็ยังใช้ในชีวิตประจำวันกันบ่อยมากๆเหมือนกันด้วย 对了!最近天气常常善变,大家要注意身体哦💖🌈 #ภาษาจีน #ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน #คำ …
323,400,001 ภาษาจีนอ่านอย่างไร | การอ่านตัวเลขภาษาจีน ตอนที่ 1 | Tutustory 图图是道
323,400,001 ภาษาจีนอ่านอย่างไร | การอ่านตัวเลขภาษาจีน ตอนที่ 1 | Tutustory 图图是道
จีนจีนออนไลน์ By Mona] เขียนเหมือนกัน อ่านต่างกัน วันนี้เสนอคำว่า 少 少 Shǎo แปลว่าน้อย 少数 Shǎo Shù จำนวนน้อย 至少 Zhì Shǎo อย่างน้อยที่สุด
จีนจีนออนไลน์ By Mona] เขียนเหมือนกัน อ่านต่างกัน วันนี้เสนอคำว่า 少 少 Shǎo แปลว่าน้อย 少数 Shǎo Shù จำนวนน้อย 至少 Zhì Shǎo อย่างน้อยที่สุด
ภาษาไทยกับภาษาจีน มีอะไรที่เหมือนกันบ้าง ? | Ok Nation
ภาษาไทยกับภาษาจีน มีอะไรที่เหมือนกันบ้าง ? | Ok Nation
ไวยากรณ์จีน คำเหมือนในภาษาจีน คำคล้ายกันในภาษาจีน ไวยากรณ์ภาษาจีน | Shopee Thailand
ไวยากรณ์จีน คำเหมือนในภาษาจีน คำคล้ายกันในภาษาจีน ไวยากรณ์ภาษาจีน | Shopee Thailand
12คำศัพท์ จีน ไทยออกเสียงคล้ายกัน - Youtube
12คำศัพท์ จีน ไทยออกเสียงคล้ายกัน – Youtube
จู้อิน - วิกิพีเดีย
จู้อิน – วิกิพีเดีย
การใช้คำลักษณนาม 枝 และ 支 : 枝和支的作为量词用法
การใช้คำลักษณนาม 枝 และ 支 : 枝和支的作为量词用法
B2S หนังสือ Smart Cat ระดับ 3 เล่ม 2 : วันนี้ดีจัง | Central.Co.Th
B2S หนังสือ Smart Cat ระดับ 3 เล่ม 2 : วันนี้ดีจัง | Central.Co.Th
9786164415782คำพ้องความหมายในภาษาจีนกลาง | Shopee Thailand
9786164415782คำพ้องความหมายในภาษาจีนกลาง | Shopee Thailand
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่-ดูละครก็เรียนภาษาจีนได้เหมือนกัน
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่-ดูละครก็เรียนภาษาจีนได้เหมือนกัน
ภาษาจีนแต่ละท้องถิ่นออกเสียงไม่เหมือนกัน คุยกันพอเข้าใจโดยไม่ใช้ภาษาจีนกลาง? - Pantip
ภาษาจีนแต่ละท้องถิ่นออกเสียงไม่เหมือนกัน คุยกันพอเข้าใจโดยไม่ใช้ภาษาจีนกลาง? – Pantip
ไวยากรณ์ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน – Ubon Academy
ไวยากรณ์ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน – Ubon Academy
วิธีเรียนภาษาจีนแต่ละคนไม่เหมือนกัน ร่างมันออกมา | สร้างระบบเรียนภาษาด้วยตัวเอง ตอนที่ 2 制造自学的系统 | Tutustory 图图是道
วิธีเรียนภาษาจีนแต่ละคนไม่เหมือนกัน ร่างมันออกมา | สร้างระบบเรียนภาษาด้วยตัวเอง ตอนที่ 2 制造自学的系统 | Tutustory 图图是道
Chinesehaowan🍅🐼 On Twitter:
Chinesehaowan🍅🐼 On Twitter: “特色&Amp;特点 แปลว่า”จุดเด่น ลักษณะพิเศษ” เหมือนกัน แต่~แต่วิธีใช้ไม่เหมือนกันน้า ระวังกันด้วยนะคะ 🧚🏻‍♀️🍅✨ #เรียน จีน #ศัพท์จีน #คำศัพท์ภาษาจีน #ภาษาจีน #สำนวนภาษาจีน #แพทจีน #Patจีน #Pat74 #Chinesehaowan #ภาษาจีนวัน …
หนุ่มจีนรีวิวภาษาไทย สุดซับซ้อน ทั้งตัวอักษร-การออกเสียง ยิ่งเรียนยิ่งยาก! | Khaosod | Line Today
หนุ่มจีนรีวิวภาษาไทย สุดซับซ้อน ทั้งตัวอักษร-การออกเสียง ยิ่งเรียนยิ่งยาก! | Khaosod | Line Today
เฉลยข้อสอบภาษาจีน
เฉลยข้อสอบภาษาจีน
หลักการเขียนทับศัพท์ภาษาจีนฮกจิว (หมิ่นตง) :: บล็อกของ Phyblas ;囧; いつか見えた空 ~ Φυβλαςのブログ
หลักการเขียนทับศัพท์ภาษาจีนฮกจิว (หมิ่นตง) :: บล็อกของ Phyblas ;囧; いつか見えた空 ~ Φυβλαςのブログ
แจก 7 แอปสอนภาษาจีน เรียนฟรี โหลดเลย!
แจก 7 แอปสอนภาษาจีน เรียนฟรี โหลดเลย!
ภาษาจีนเรียนเองได้ไม่ต้องง้อ (เชอะ!) : 没想到,我竟然会了中文!
ภาษาจีนเรียนเองได้ไม่ต้องง้อ (เชอะ!) : 没想到,我竟然会了中文!
เพื่อนบ้านข้างเคียง Archives - Page 27 Of 235 - ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง
เพื่อนบ้านข้างเคียง Archives – Page 27 Of 235 – ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง
การใช้ “也 / ก็...เหมือนกัน” - ภาษาจีนพื้นฐานกับหงหล่าวซือ Ep.19 - Youtube
การใช้ “也 / ก็…เหมือนกัน” – ภาษาจีนพื้นฐานกับหงหล่าวซือ Ep.19 – Youtube
เมนูสูตรพระบิดา! “สันในไก่ผัดผงกะหรี่” เหมาะสำหรับคนไดเอต เพราะแค่เห็นก็จะอ้วกแล้ว
เมนูสูตรพระบิดา! “สันในไก่ผัดผงกะหรี่” เหมาะสำหรับคนไดเอต เพราะแค่เห็นก็จะอ้วกแล้ว
50 ชื่อจีนผู้หญิง ตั้งให้ลูกสาวตึ่งหนั่งเกี้ยใช้แล้วเฮงเฮงเฮง! - Amarin Baby & Kids
50 ชื่อจีนผู้หญิง ตั้งให้ลูกสาวตึ่งหนั่งเกี้ยใช้แล้วเฮงเฮงเฮง! – Amarin Baby & Kids
จีนจีนออนไลน์ By Mona] Nǐ Yě Yǒu Kě Ài De Yī Miàn 你也有可爱的一面 เธอก็มีมุมน่ารัก เหมือนกันนะ
จีนจีนออนไลน์ By Mona] Nǐ Yě Yǒu Kě Ài De Yī Miàn 你也有可爱的一面 เธอก็มีมุมน่ารัก เหมือนกันนะ
เครื่องหมายนี้ในภาษาจีน เห็นออกจะบ่อย มันคืออะไรกันแน่ | Tutustory 图图是道
เครื่องหมายนี้ในภาษาจีน เห็นออกจะบ่อย มันคืออะไรกันแน่ | Tutustory 图图是道
แบบเรียนภาษาจีนหรรษา 5 (แบบเรียนภาษาจีน สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษา)+แบบฝึกหัด+Cd 开开汉语 - 泰国小学中文课本·第5册(含练习册、Cd)Open Sesame Chinese Vol.5 With Workbook & 1Cd - Haoshuplus หนังสือเรียนภาษาจีนสำหรับเด็ก สื่อการเรียนการสอนภาษาจีน ...
แบบเรียนภาษาจีนหรรษา 5 (แบบเรียนภาษาจีน สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษา)+แบบฝึกหัด+Cd 开开汉语 – 泰国小学中文课本·第5册(含练习册、Cd)Open Sesame Chinese Vol.5 With Workbook & 1Cd – Haoshuplus หนังสือเรียนภาษาจีนสำหรับเด็ก สื่อการเรียนการสอนภาษาจีน …
ขนมประเทศจีน | ขนมประเทศจีน
ขนมประเทศจีน | ขนมประเทศจีน
Chinese 中文 – Taiwanese 台湾 – Chinese – Taiwanese
Chinese 中文 – Taiwanese 台湾 – Chinese – Taiwanese
ก็... ด้วยเหมือนกัน ภาษาจีน By ครูฉิง - Youtube
ก็… ด้วยเหมือนกัน ภาษาจีน By ครูฉิง – Youtube
以为 Vs 认为 ก็คิดว่า...เหมือนกัน ใช้คำไหนดีล่ะ | Say Nihao Education
以为 Vs 认为 ก็คิดว่า…เหมือนกัน ใช้คำไหนดีล่ะ | Say Nihao Education
Page 52 -
Page 52 –
คัดมาแล้ว 40 ชื่อภาษาจีน ตั้งชื่อลูกผู้หญิง-ผู้ชาย ความหมายดี พร้อมคำ
คัดมาแล้ว 40 ชื่อภาษาจีน ตั้งชื่อลูกผู้หญิง-ผู้ชาย ความหมายดี พร้อมคำ
จีนจีนออนไลน์ By Mona] 留学过 Liúxué Guò Vs 留过学 Liú Guò Xué เหมือนกันไหม ?หรือต่างกันยังไง ? ทั้งสองคำนี้มีความหมายเหมือนกัน ซึ่งแปลว่า เคยไปแลกเปลี่ยน เคยไปเรียนต่างประเทศ
จีนจีนออนไลน์ By Mona] 留学过 Liúxué Guò Vs 留过学 Liú Guò Xué เหมือนกันไหม ?หรือต่างกันยังไง ? ทั้งสองคำนี้มีความหมายเหมือนกัน ซึ่งแปลว่า เคยไปแลกเปลี่ยน เคยไปเรียนต่างประเทศ
Ejercicio Interactivo De คำยืมภาษาต่างประเทศ
Ejercicio Interactivo De คำยืมภาษาต่างประเทศ
250 ชื่อลูกชาย-ลูกสาวภาษาจีน ชื่อเพราะ ๆ ความหมายดี 1-2 พยางค์ | The 1 Today | The 1 Today
250 ชื่อลูกชาย-ลูกสาวภาษาจีน ชื่อเพราะ ๆ ความหมายดี 1-2 พยางค์ | The 1 Today | The 1 Today
เครื่องหมายนี้ในภาษาจีน เห็นออกจะบ่อย มันคืออะไรกันแน่ | Tutustory 图图是道
เครื่องหมายนี้ในภาษาจีน เห็นออกจะบ่อย มันคืออะไรกันแน่ | Tutustory 图图是道
ไวยากรณ์ภาษาจีนพื้นฐาน บทที่ 11 คำสันธาน :: บล็อกของ Phyblas ;囧; いつか見えた空 ~ Φυβλαςのブログ
ไวยากรณ์ภาษาจีนพื้นฐาน บทที่ 11 คำสันธาน :: บล็อกของ Phyblas ;囧; いつか見えた空 ~ Φυβλαςのブログ
เฉลย มมฐ. ภาษาไทย ป.6 - เรียนภาษาไทย กับครูบอม เจษฎา - Page 63 | Flip Pdf Online | Pubhtml5
เฉลย มมฐ. ภาษาไทย ป.6 – เรียนภาษาไทย กับครูบอม เจษฎา – Page 63 | Flip Pdf Online | Pubhtml5
ภาษาไทย - วิกิพีเดีย
ภาษาไทย – วิกิพีเดีย
ชาวเน็ตฮือฮา! เพลงฮิตวง
ชาวเน็ตฮือฮา! เพลงฮิตวง “Getsunova” ถูกคัฟเวอร์ใหม่โดยศิลปินฮ่องกง
ท่องศัพท์ภาษาจีน - การค้นหาใน Lemon8
ท่องศัพท์ภาษาจีน – การค้นหาใน Lemon8
อยู่ดี ๆ ก็มีตัวเลือกคีย์บอร์ดภาษาจีนเพิ่มขึ้นมา เอาออกยังไงดีครับ - Pantip
อยู่ดี ๆ ก็มีตัวเลือกคีย์บอร์ดภาษาจีนเพิ่มขึ้นมา เอาออกยังไงดีครับ – Pantip
7 คู่คำจีนที่มีความหมายคล้ายกัน ( 近义词 ) - Youtube
7 คู่คำจีนที่มีความหมายคล้ายกัน ( 近义词 ) – Youtube
องศาที่หายไป | Missing1Piece] ตัวเลขในภาษาจีน...ใช้แทนความหมาย..ที่ใช้บ่อย เรามารู้จักตัวเลขที่คนจีนใช้กันค่ะ คนจีนมักจะใช้ตัวเลขมาแทนความหมายเยอะมาก เหมือนรหัสลับสักอย่างเลยเนอะ
องศาที่หายไป | Missing1Piece] ตัวเลขในภาษาจีน…ใช้แทนความหมาย..ที่ใช้บ่อย เรามารู้จักตัวเลขที่คนจีนใช้กันค่ะ คนจีนมักจะใช้ตัวเลขมาแทนความหมายเยอะมาก เหมือนรหัสลับสักอย่างเลยเนอะ
เมื่อภาษาจีนใช้ทิศทางมากกว่าแค่บอกทิศ | เรื่องทิศทางในภาษาจีน ตอนที่ 2 中文里的方向与方位词(下) | Tutustory 图图是道
เมื่อภาษาจีนใช้ทิศทางมากกว่าแค่บอกทิศ | เรื่องทิศทางในภาษาจีน ตอนที่ 2 中文里的方向与方位词(下) | Tutustory 图图是道

ลิงค์บทความ: เหมือน กัน ภาษา จีน.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ เหมือน กัน ภาษา จีน.

ดูเพิ่มเติม: blog https://kieulien.com/inter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *