Skip to content
Home » อากาศญี่ปุ่นเดือนมกราคม: หนาวจัดหน้าสด ด้วยเสื้อผ้าเพลินใจ

อากาศญี่ปุ่นเดือนมกราคม: หนาวจัดหน้าสด ด้วยเสื้อผ้าเพลินใจ

EP.พิเศษ1 เที่ยวญี่ปุ่นฤดูหนาว เคล็ดลับเตรียมตัวอย่างไรก่อนเดินทาง Autumn &Winter In Japan2 ตค65 🇯🇵

อากาศ ญี่ปุ่น เดือน มกราคม

สภาพอากาศในเดือนมกราคมในประเทศญี่ปุ่น

เดือนมกราคมเป็นเดือนแรกของปีในประเทศญี่ปุ่น อากาศในเดือนนี้มักจะเย็นจัดในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในภาคภูมิภาคเหนือซึ่งมีอุณหภูมิต่ำที่สุด ในภูมิภาคฟูจิมะ ในแอปชี ความเย็นเป็นเรื่องปกติ อุณหภูมิสูงสุดในวันธรรมดาอาจอยู่ที่ประมาณ 0 องศาเซลเซียส แต่กลับมีอุณหภูมิต่ำสุดลดลงจนถึงประมาณ -15 องศาเซลเซียสในระหว่างความเย็นของกลางคืน

อย่างไรก็ตาม สภาพอากาศในภาคตะวันตกและภาคตะวันออกของประเทศญี่ปุ่นในเดือนมกราคมจะแตกต่างกันอย่างมาก ในภาคตะวันตก จังหวัดโอซาก้า จังหวัดคิทะคิละ และจังหวัดเออะราชิ อุณหภูมิสูงสุดในวันธรรมดาสามารถถึง 10-15 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ระหว่าง 1-5 องศาเซลเซียส

ย้อนกลับไปที่ภาคตะวันออก ในพื้นที่โตเกียว อุณหภูมิสูงสุดในเดือนมกราคมอาจอยู่ที่ 8-12 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 2-6 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ในภาคตะวันตกทั่วไปจะเหนือศูนย์ส่วนใหญ่ ในขณะที่ภาคตะวันออกไปซึ่งรวมถึงโตเกียวและแอปชี จะมีค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่ต่ำกว่า

อุณหภูมิเฉลี่ยในเดือนมกราคม

ในเดือนมกราคม อุณหภูมิเฉลี่ยในภูมิภาคเหนือของประเทศญี่ปุ่นอยู่ที่ประมาณ -2 ถึง -10 องศาเซลเซียสในระหว่างวัน และอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ -10 ถึง -20 องศาเซลเซียสในระหว่างคืน ในภาคตะวันตกของประเทศญี่ปุ่น อุณหภูมิเฉลี่ยในวันธรรมดาสามารถอยู่ที่ 5-10 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 0 ถึง 5 องศาเซลเซียส ในภาคตะวันออกของประเทศญี่ปุ่น อุณหภูมิเฉลี่ยในวันธรรมดาสามารถขึ้นถึง 8-12 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 2-6 องศาเซลเซียส

ปริมาณการฝนในเดือนมกราคม

ปริมาณการฝนในเดือนมกราคมในประเทศญี่ปุ่นแตกต่างตามพื้นที่ ในภาคเหนืออาจมีการตกฝนตึกเฉื่อย ส่วนในภาคตะวันตกและภาคตะวันออกจะมีปริมาณการฝนที่น้อยกว่า แม้ว่าจะมีวันที่ฝนตก แต่ฝนจะไม่ตกหนักมากนัก

ตามสถิติปริมาณการฝนเดือนมกราคมในกรุงโตเกียว จำนวนน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ 45 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นปริมาณที่น้อยกว่าเดือนอื่นๆในปี แต่ก็ยังมีทุกวันที่มีการตกฝน อย่างไรก็ตาม ศึกษาที่เผยแพร่ในอัพเดทล่าสุดของกรมอุตุนิยมวิทยาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JMA) กล่าวไว้ว่าเดือนมกราคมในปีมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งเป็นผลของการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อน

ความชื้นในเดือนมกราคม

ความชื้นในเดือนมกราคมในประเทศญี่ปุ่นมักจะสูง โดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันตกซึ่งมีค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่เหนือสูงสุด อย่างไรก็ตาม ความชื้นสัมพัทธ์ในภาคตะวันออกและภาคเหนือจะลดลง

ผู้ที่ไม่ชอบความชื้นอาจพบว่าเดือนมกราคมไม่เป็นเวลาที่เหมาะสมในการเที่ยวชมประเทศญี่ปุ่น แต่ในขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบอากาศหนาวและการตกหิมะอาจพิจารณาเที่ยวชมในช่วงนี้

การแตกต่างระหว่างภูมิอากาศในภาคตะวันตกและภาคตะวันออกของประเทศญี่ปุ่นในเดือนมกราคม

เมื่อพูดถึงภูมิอากาศในญี่ปุ่นในเดือนมกราคม จะมีการแตกต่างกันอยู่ในภาคตะวันตกและภาคตะวันออกของประเทศ

ในภาคตะวันตกของประเทศญี่ปุ่น เช่น อากาศในเมืองโอซาก้า จังหวัดคิทะคิละ และจังหวัดเอะระชิ เป็นสภาวะที่หนาวและแห้ง ภูมิอากาศเหล่านี้มีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนมกราคมอยู่ที่ประมาณ 10-15 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดมักจะอยู่ที่ระหว่าง 1-5 องศาเซลเซียส เป็นเวลานานเกือบทั้งช่วง และความชื้นสัมพัทธ์ที่สูง ในขณะที่อากาศในเมืองโตเกียว มีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 8-12 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 2-6 องศาเซลเซียส เพราะภูมิภาคตะวันตกและตะวันออกของประเทศญี่ปุ่นมีความห่างกัน

สำหรับภูมิภาคตะวันออก ในเดือนมกราคมอากาศนั้นสบายโดยเฉพาะในภูมิภาคฟูจิ อุณหภูมิในวันธรรมดาสามารถถึง 0 องศาเซลเซียส แต่อุณหภูมิต่ำสุดลดลงจนถึงประมาณ -15 องศาเซลเซียสในช่วงความเย็นของกลางคืน เนื่องจากจังหวัดฟูจิมะตั้งอยู่ริมทะเลซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่าแนวภูมิศาสตร์รอบตัว ภาคตะวันออกของประเทศญี่ปุ่นยังมีความชื้นสัมพัทธ์ที่ต่ำกว่า

สถานที่ท่อง

Ep.พิเศษ1 เที่ยวญี่ปุ่นฤดูหนาว เคล็ดลับเตรียมตัวอย่างไรก่อนเดินทาง Autumn \U0026Winter In Japan2 ตค65 🇯🇵

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: อากาศ ญี่ปุ่น เดือน มกราคม เที่ยวญี่ปุ่น มกราคม pantip, อากาศญี่ปุ่นเดือนกุมภาพันธ์, อากาศ โตเกียว มกราคม 2023, อากาศ ญี่ปุ่น แต่ละเดือน, โตเกียว มกราคม Pantip, พยากรณ์อากาศญี่ปุ่น 2023, เที่ยวญี่ปุ่นเดือนกุมภาพันธ์, อากาศโตเกียว มีนาคม

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ อากาศ ญี่ปุ่น เดือน มกราคม

EP.พิเศษ1 เที่ยวญี่ปุ่นฤดูหนาว เคล็ดลับเตรียมตัวอย่างไรก่อนเดินทาง Autumn &Winter In Japan2 ตค65 🇯🇵
EP.พิเศษ1 เที่ยวญี่ปุ่นฤดูหนาว เคล็ดลับเตรียมตัวอย่างไรก่อนเดินทาง Autumn &Winter In Japan2 ตค65 🇯🇵

หมวดหมู่: Top 24 อากาศ ญี่ปุ่น เดือน มกราคม

ดูเพิ่มเติมที่นี่: kieulien.com

เที่ยวญี่ปุ่น มกราคม Pantip

เที่ยวญี่ปุ่นในเดือนมกราคมเป็นหนึ่งในประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดสำหรับคนที่หลงใหลในวัฒนธรรมและธรรมชาติของประเทศญี่ปุ่น ในเดือนมกราคมนี้ ญี่ปุ่นอยู่ในช่วงฤดูหนาวที่หนาวเย็นที่สุด ซึ่งเป็นโอกาสที่สวยงามและเหมาะสำหรับการเดินทางไปเยือนสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการเคลื่อนย้ายด้วยรถหรือรถไฟที่สะดวกสบายมากขึ้น

ในมกราคมที่ญี่ปุ่น ความเย็นจะอยู่ในระดับประมาณ 0 ถึง 10 องศาเซลเซียส ซึ่งจะทำให้สามารถเพลิดเพลินกันได้ด้วยกิจกรรมที่ต่างออกแบบขึ้นมาเพื่อตอบสนองผู้เที่ยวที่สนใจ ดังนี้

1. การสวมมิตรและเล่นสนุกในหิมะ
ถ้าหากคุณเป็นคนที่ชอบการผจญภัยในทางการเดินป่าหิมะ การท่องเที่ยวในดาวน์เท่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่จะสามารถฝึกฝนทักษะในการเดินสกีบนหิมะหรือล่องเรือในหิมะได้ ญี่ปุ่นเป็นสถานที่หนึ่งที่ที่มีทะเลสาบหิมะที่ลึกและสวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของจังหวัดโพระ เช่น Niseko, Hakuba และ Zao Onsen เป็นต้น

2. งานเทศกาลหรือสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับการเทศกาล
ในเดือนมกราคม ญี่ปุ่นมีการจัดงานเทศกาลหลายรายการที่น่าตื่นเต้นที่คุณอาจต้องการที่จะร่วมสนุก เช่น Setsubun, Kitano Tenmangu Shrine และ Sapporo Snow Festival ในงานเทศกาลหิมะซัปโปโร ซึ่งเป็นงานเทศกาลขนาดใหญ่ที่จัดขึ้นที่เมืองซัปโปโร และในงานเทศกาลนี้คุณจะได้เห็นประดิษฐ์น้ำแข็งที่มีลวดลายสวยงามที่สร้างขึ้นในพิพิธภัณฑ์หิมะ

3. การตีกอล์ฟ
ที่ญี่ปุ่น คุณสามารถแสดงพระอาทิตย์ของคุณกับกีฬากอล์ฟเพื่อสนุกสนานได้อีกด้วย มีผู้คนจำนวนมากที่เดินทางไปเที่ยวและตีกอล์ฟในญี่ปุ่นในช่วงนี้ ญี่ปุ่นมีสนามกอล์ฟที่สวยงามและทันสมัยที่สามารถพบได้ทั่วญี่ปุ่น ซึ่งคุณสามารถเลือกสนามกอล์ฟที่คุณต้องการเพื่อให้เข้ากับสไตล์การเที่ยวของคุณ

4. การไปศูนย์ช้อปปิ้งและเดินเล่นในเมือง
สำหรับคนที่ชอบศูนย์การค้าและการช้อปปิ้ง ญี่ปุ่นก็ไม่เป็นที่ผิดหวัง เป็นที่รู้จักว่าญี่ปุ่นมีห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก เช่น Ginza และ Shibuya และการเดินเล่นเมืองสามารถทำได้ในเมืองพื้นที่หลายแห่ง เช่น โตเกียว ออซาก้า และ โอซาก้า เป็นต้น

ที่ญี่ปุ่นยังต้องการที่จะเดินทางไปเที่ยวในเดือนมกราคม มีบางคำถามที่ผู้คนส่งถามมาบ่อยๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเดือนนี้ ดังนี้

คำถามที่ 1: ปีใหม่ของญี่ปุ่นเป็นเวลากี่วันและพวกเขาชื่นชมอย่างไร?
คำตอบ: ปีใหม่ของญี่ปุ่น, ซึ่งเรียกว่า “โชกง้าย” (Shogatsu) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมและสิ้นสุดลงในวันแรกของเดือน กิจกรรมที่สำคัญในเวลานี้รวมถึงการไปรับบัญชีผลงานที่ดีของตัวเองและหา ดูพระอาทิตย์ขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าปีนี้จะมีความเจริญก้าวหน้าและมีความสุขทุกคน

คำถามที่ 2: สถานที่ที่น่าสนใจในการท่องเที่ยวในเดือนมกราคมคืออะไร?
คำตอบ: สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเดือนมกราคมได้แก่ เกียวโต โตเกียว อาราชิยามะ ซึ่งเป็นวัดที่สำคัญและเงียบสงบ สายไหม ฮากกะงา เป็นชื่อภูเขาที่สวยงามและเป็นที่นิยมในการปีนเที่ยว ต่างจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวนั้น สามารถมาชมได้ในเดือนมกราคม

คำถามที่ 3: สิ่งที่ควรนำไปเมื่อไปเที่ยวในเดือนมกราคมคืออะไร?
คำตอบ: เมื่อไปเที่ยวในเดือนมกราคม คุณควรนำสิ่งพวกน้ำแข็งและเสื้อผ้าที่พร้อมสำหรับอากาศที่หนาว เนื่องจากอุณหภูมิจะเยือนและก่อให้เกิดการตั้งแต่งง่ายๆ สำหรับปั้มความอบอุ่น การเดินทางบนมาสกี และอุปกรณ์โทรทัศน์ระหว่างการปีนเขา+

อากาศญี่ปุ่นเดือนกุมภาพันธ์

อากาศญี่ปุ่นในเดือนกุมภาพันธ์

เดือนกุมภาพันธ์ถือเป็นเดือนหนึ่งที่น่าสนใจมากสำหรับการเที่ยวญี่ปุ่น เดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่เย็นสบายแต่ก็ยังมีความอบอุ่นของแสงแดด ซึ่งทำให้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการสำรวจธรรมชาติที่สวยงามของประเทศญี่ปุ่น ในบทความนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับอากาศในเดือนกุมภาพันธ์และกิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจในช่วงเวลานี้

อากาศในเดือนกุมภาพันธ์สำหรับประเทศญี่ปุ่นมักมีอุณหภูมิที่ต่ำลงในเวลากลางคืน ซึ่งอาจทำให้คุณต้องเตรียมเสื้อผ้าที่เป็นกันหนาวเมื่อออกไปเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าว เสื้อผ้าที่แนะนำสำหรับการเที่ยวในเดือนกุมภาพันธ์คือเสื้อผ้าราดกันน๊อคหนาๆ รวมถึงโครงการผ้ายืดสีดำหรือเสื้อผ้าที่ทันสมัยและสวยงาม เพื่อปกป้องตัวจากอุณหภูมิที่ต่ำกว่าเมษายนในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้คุณยังควรพกถุงมือ ถุงนอนและถุงเท้าขนาดใหญ่ซึ่งจะช่วยป้องกันการหมดความอบอุ่นของมือและเท้าของคุณ

สิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์คืองานฟักข้าวที่เมืองคุโระของญี่ปุ่น งานนี้ถือเป็นงานที่มีความสำคัญต่อประเทศญี่ปุ่น และเป็นที่นิยมกับนักท่องเที่ยวทั่วโลก ในงานฟักข้าวนี้ คุณจะได้พบกับการแสดงด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น การแสดงดนตรี การลงทุน การแสดงวิถีชีวิตและประเพณีของคนญี่ปุ่น นอกจากนี้คุณยังสามารถลองฟื้นฟูร่างกายและใจสำหรับงานวิทยาศาสตร์ ด้วยการลองทำข้าวบุก รับสมัครเข้าร่วมงานฟักข้าวได้หลังจากการจำนวนที่เคลื่อนไหวด้วยรถไฟที่ต้องใช้ประมาณ 2 ชั่วโมงจากโตเกียว

นอกเหนือจากงานฟักข้าว คุณยังสามารถเข้าชมงานเทศกาลบ้านพองโตะ ที่เมืองวะซุคะ งานเทศกาลบ้านพองโตะเป็นงานที่ก้มีความสนุกสนานและเพลิดเพลิน เป็นที่นิยมสำหรับทั้งผู้ที่เข้าไปเยี่ยมชมและชาวบ้านท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ คุณยังสามารถเดินทางไปเยี่ยมชมสวนบัว ที่เมืองสะละค์การิ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสวนที่มีดอกบัวสวยงามที่สุดในประเทศญี่ปุ่น

แม้ว่าการเที่ยวในเดือนกุมภาพันธ์จะมีเกมรณรงค์ให้คุณได้สัมผัสกับแรงบันดาลใจแห่งความฟันฉันท์และปริศนาแห่งกฎหมาย นอกจากนี้คุณยังสามารถสนุกกับกิจกรรมทางน้ำในวันเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์ที่สนามบินนาริตะ และกิจกรรมสำหรับคนที่ชื่นชอบทางการประสบการณ์และกิจกรรมที่มีเสียงดัง ซึ่งอยู่ในเมืองโตเกียว เหตุการณ์ที่น่าสนใจคือกิจกรรมเวทีเฮอกี้ขนาก็ที่จะเล่าให้ผู้ที่เข้าร่วม และเครื่องมือต่าง ๆ ของมันที่เป็นเอกลักษณ์แพร่หลาย นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าร่วมงาน Limougin Tokyo ซึ่งเป็นงานแสดงที่ไม่แพ้กับงานโชว์รถยนต์สายปลื้ม และเป็นที่นิยมในเดือนกลางคืน

คำถามที่พบบ่อย

1. สิ่งที่คุณควรเตรียมในการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในเดือนกุมภาพันธ์คืออะไร?
ในการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในเดือนกุมภาพันธ์คุณควรเตรียมเสื้อผ้าที่ให้คุณอุ่นอบคลุมเพื่อป้องกันอากาศที่หนาวเย็น อาจจะเป็นเสื้อผ้าราดกันน๊อคหรือผ้ายืดสีดำที่สวยงาม นอกจากนี้คุณยังควรพกถุงมือ ถุงนอน และถุงเท้าขนาดใหญ่เพื่อป้องกันการหมดความอบอุ่นของมือและเท้าของคุณ

2. งานที่น่าสนใจในเดือนกุมภาพันธ์คืออะไร?
งานที่น่าสนใจในเดือนกุมภาพันธ์สำหรับประเทศญี่ปุ่นคืองานฟักข้าวในเมืองคุโระ งานนี้ถือเป็นงานที่มีความสำคัญต่อประเทศ และรับความนิยมในคนทั้ง ตั้งแต่นักท่องเที่ยวทั่วโลก ในงานฟักข้าวนี้ คุณจะได้พบการแสดงด้านวัฒนธรรม การแสดงดนตรี การลงทุน การแสดงวิถีชีวิตและประเพณีของคนญี่ปุ่น นอกจากนี้คุณยังสามารถลองฟื้นฟูร่างกายและใจสำหรับงานวิทยาศาสตร์ ด้วยการลองทำข้าวบุกและอื่นๆ

3. ต้องการใช้เวลาระยะเวลาใดจากโตเกียวเพื่อเข้าร่วมงานฟักข้าวในเมืองคุโระ?
การเดินทางจากโตเกียวไปยังเมืองคุโระใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงด้วยรถไฟ

4. นอกจากงานฟักข้าวยังมีสถานที่อื่นให้เข้าชมในเดือนกุมภาพันธ์ไหม?
ในเดือนกุมภาพันธ์ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น เทศกาลบ้านพองโตะ เทศกาลดอกบัวที่เมืองสะละค์การิ และกิจกรรมและการแสดงด้านวัฒนธรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจทั่วประเทศญี่ปุ่น

5. การเป็นเสมือนเดือนกุมภาพันธ์มีสิ่งอื่น ๆ ที่ควรพบเห็นอย่างไรบ้าง?
การเป็นเสมือนเดือนกุมภาพันธ์ยังมีกิจกรรมเสมือนเดือนกุมภาพันธ์ที่สนามบินนาริตะ และกิจกรรมเสมือนเดือนกุมภาพันธ์ที่เมืองโตเกียวอย่างเสมือนจริง เช่น เทศกาลจักรกลมที่จะเล่าถึง

อากาศญี่ปุ่นในเดือนกุมภาพันธ์เป็นเวลาที่น่าสนใจและน่าตื่นเต้นที่สุดสำหรับการเที่ยวญี่ปุ่น เพราะอากาศหนาวเย็นและมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายที่คุณสามารถเข้าร่วมได้ วันนี้เราได้เสนอข้อมูลทั้งหมดให้คุณแล้ว พบกับประเทศญี่ปุ่นในเดือนกุมภาพันธ์และมีความสุขกับการเดินทางของคุณ!

พบ 31 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ อากาศ ญี่ปุ่น เดือน มกราคม.

อุณหภูมิในมกราคมในญี่ปุ่นเป็นอย่างไร ต้องเตรียมอะไรบ้าง-Trip.Com
อุณหภูมิในมกราคมในญี่ปุ่นเป็นอย่างไร ต้องเตรียมอะไรบ้าง-Trip.Com
เที่ยวญี่ปุ่น เดือนมกราคม 5 วัน 4 คืน ไปไหนดี? - Pantip
เที่ยวญี่ปุ่น เดือนมกราคม 5 วัน 4 คืน ไปไหนดี? – Pantip
อุณหภูมิในมกราคมในญี่ปุ่นเป็นอย่างไร ต้องเตรียมอะไรบ้าง-Trip.Com
อุณหภูมิในมกราคมในญี่ปุ่นเป็นอย่างไร ต้องเตรียมอะไรบ้าง-Trip.Com
2021 นี้ เที่ยวญี่ปุ่นเดือนไหนดี และประหยัดงบได้มากที่สุด? | Tsunagu Japan
2021 นี้ เที่ยวญี่ปุ่นเดือนไหนดี และประหยัดงบได้มากที่สุด? | Tsunagu Japan
รู้ไว้ก่อนไปเที่ยวโอซาก้า-เกียวโต! สภาพอากาศและการแต่งตัวตลอดปี (Osaka & Kyoto) | Matcha เว็บไซต์แม็กกาซีนแนะนำการท่องเที่ยวญี่ปุ่น
รู้ไว้ก่อนไปเที่ยวโอซาก้า-เกียวโต! สภาพอากาศและการแต่งตัวตลอดปี (Osaka & Kyoto) | Matcha เว็บไซต์แม็กกาซีนแนะนำการท่องเที่ยวญี่ปุ่น
ฤดูญี่ปุ่น ภูมิอากาศ ฤดูกาลในญี่ปุ่น - Www.Educatepark.Com
ฤดูญี่ปุ่น ภูมิอากาศ ฤดูกาลในญี่ปุ่น – Www.Educatepark.Com
คู่มือแนะนำสภาพอากาศของแต่ละเดือนในโตเกียวที่ห้ามพลาด | Tsunagu Japan
คู่มือแนะนำสภาพอากาศของแต่ละเดือนในโตเกียวที่ห้ามพลาด | Tsunagu Japan
เที่ยวญี่ปุ่น ไปได้ทั้งปี สัมผัสความงามได้ทุกฤดู - ประกันการเดินทางต่างประเทศ Allianz Travel
เที่ยวญี่ปุ่น ไปได้ทั้งปี สัมผัสความงามได้ทุกฤดู – ประกันการเดินทางต่างประเทศ Allianz Travel
ทัวร์ญี่ปุ่น เดือนธันวาคม 2562 / 2019 - ท่องเที่ยวญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น เดือนธันวาคม 2562 / 2019 – ท่องเที่ยวญี่ปุ่น
✈️ 10 อย่างน่าทำเมื่อไปเที่ยวญี่ปุ่น ~ เดือนกุมภาพันธ์ ~ | Metrip - Pantip
✈️ 10 อย่างน่าทำเมื่อไปเที่ยวญี่ปุ่น ~ เดือนกุมภาพันธ์ ~ | Metrip – Pantip
ทัวร์ญี่ปุ่น มกราคม 2567 (2024) มีส่วนลดแน่นอน มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี - ทัวร์เอเชีย 2023
ทัวร์ญี่ปุ่น มกราคม 2567 (2024) มีส่วนลดแน่นอน มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี – ทัวร์เอเชีย 2023
Top 78 ญี่ปุ่น มกราคม อากาศ - Thcsvinhmy.Edu.Vn
Top 78 ญี่ปุ่น มกราคม อากาศ – Thcsvinhmy.Edu.Vn
คู่มือสภาพอากาศ/การแต่งกายตลอดปีในโอซาก้า ใครจะไปเที่ยวโอซาก้าต้องอ่าน! | Tsunagu Japan
คู่มือสภาพอากาศ/การแต่งกายตลอดปีในโอซาก้า ใครจะไปเที่ยวโอซาก้าต้องอ่าน! | Tsunagu Japan
สภาพอากาศตลอดทั้งปีของประเทศญี่ปุ่น | Matcha เว็บไซต์แม็กกาซีนแนะนำการท่องเที่ยวญี่ปุ่น
สภาพอากาศตลอดทั้งปีของประเทศญี่ปุ่น | Matcha เว็บไซต์แม็กกาซีนแนะนำการท่องเที่ยวญี่ปุ่น
หิมะแรก! ในรอบ 4 ปี โตเกียวกลายเป็น
หิมะแรก! ในรอบ 4 ปี โตเกียวกลายเป็น “สโนเกียว”
เที่ยวโอกินาว่าเดือนมกราคม | อากาศ เสื้อผ้า และราคาเป็นอย่างไร? คู่มือแนะนำกิจกรรมฤดูหนาวฉบับสมบูรณ์ | กิจกรรมญี่ปุ่น
เที่ยวโอกินาว่าเดือนมกราคม | อากาศ เสื้อผ้า และราคาเป็นอย่างไร? คู่มือแนะนำกิจกรรมฤดูหนาวฉบับสมบูรณ์ | กิจกรรมญี่ปุ่น
เที่ยวญี่ปุ่นเดือนไหนดี? อากาศดีเหมาะแก่การเดินทางกับฤดูกาลสุดฟิน
เที่ยวญี่ปุ่นเดือนไหนดี? อากาศดีเหมาะแก่การเดินทางกับฤดูกาลสุดฟิน
อุณหภูมิในมิถุนายนในญี่ปุ่นเป็นอย่างไร ต้องเตรียมอะไรบ้าง-Trip.Com
อุณหภูมิในมิถุนายนในญี่ปุ่นเป็นอย่างไร ต้องเตรียมอะไรบ้าง-Trip.Com
รวมที่เที่ยวญี่ปุ่น เดือนมกราคม ฉบับเที่ยวญี่ปุ่นเองครั้งแรกก็เที่ยวสนุก
รวมที่เที่ยวญี่ปุ่น เดือนมกราคม ฉบับเที่ยวญี่ปุ่นเองครั้งแรกก็เที่ยวสนุก
เที่ยวโตเกียว เดือนไหนดี ข้อมูลครบ แนะนำกิจกรรมไม่ควรพลาด - Chill Chill Japan
เที่ยวโตเกียว เดือนไหนดี ข้อมูลครบ แนะนำกิจกรรมไม่ควรพลาด – Chill Chill Japan
รู้ไว้ก่อนไปเที่ยว Tokyo! สภาพอากาศและเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายตลอดทั้งปี | Matcha เว็บไซต์แม็กกาซีนแนะนำการท่องเที่ยวญี่ปุ่น
รู้ไว้ก่อนไปเที่ยว Tokyo! สภาพอากาศและเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายตลอดทั้งปี | Matcha เว็บไซต์แม็กกาซีนแนะนำการท่องเที่ยวญี่ปุ่น
เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศและฤดูกาลในญี่ปุ่น - เจแปนแอร์ไลน์ (Jal)
เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศและฤดูกาลในญี่ปุ่น – เจแปนแอร์ไลน์ (Jal)
อุณหภูมิในมีนาคมในญี่ปุ่นเป็นอย่างไร ต้องเตรียมอะไรบ้าง-Trip.Com
อุณหภูมิในมีนาคมในญี่ปุ่นเป็นอย่างไร ต้องเตรียมอะไรบ้าง-Trip.Com
เที่ยวญี่ปุ่นเดือนไหนดี? อากาศเป็นใจ สนุกสุดขีด พักผ่อนสุดชิลล์
เที่ยวญี่ปุ่นเดือนไหนดี? อากาศเป็นใจ สนุกสุดขีด พักผ่อนสุดชิลล์
เที่ยวหิมะญี่ปุ่น เดือนไหนดี วิวสวย สัมผัสอากาศหนาวเย็น เที่ยวหน้าหนาว
เที่ยวหิมะญี่ปุ่น เดือนไหนดี วิวสวย สัมผัสอากาศหนาวเย็น เที่ยวหน้าหนาว
เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศและฤดูกาลในญี่ปุ่น - เจแปนแอร์ไลน์ (Jal)
เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศและฤดูกาลในญี่ปุ่น – เจแปนแอร์ไลน์ (Jal)
เที่ยวฮอกไกโดมกราคม | ภูมิอากาศ เสื้อผ้า และค่าธรรมเนียม? กิจกรรมแนะนำอย่างละเอียด | กิจกรรมญี่ปุ่น
เที่ยวฮอกไกโดมกราคม | ภูมิอากาศ เสื้อผ้า และค่าธรรมเนียม? กิจกรรมแนะนำอย่างละเอียด | กิจกรรมญี่ปุ่น
อุณหภูมิในมกราคมในญี่ปุ่นเป็นอย่างไร ต้องเตรียมอะไรบ้าง-Trip.Com
อุณหภูมิในมกราคมในญี่ปุ่นเป็นอย่างไร ต้องเตรียมอะไรบ้าง-Trip.Com
อุณหภูมิในมกราคมในญี่ปุ่นเป็นอย่างไร ต้องเตรียมอะไรบ้าง-Trip.Com
อุณหภูมิในมกราคมในญี่ปุ่นเป็นอย่างไร ต้องเตรียมอะไรบ้าง-Trip.Com
แต่งตัวยังไง] พยากรณ์อากาศญี่ปุ่น 2020 โตเกียว,โอซาก้า ม.ค.-เม.ย. | แหม่มรีวิว
แต่งตัวยังไง] พยากรณ์อากาศญี่ปุ่น 2020 โตเกียว,โอซาก้า ม.ค.-เม.ย. | แหม่มรีวิว
เตรียมตัวก่อนไปเที่ยวญี่ปุ่น! สภาพอากาศและแฟชั่นเครื่องแต่งกายที่โตเกียวใน เดือนมีนาคม | Matcha เว็บไซต์แม็กกาซีนแนะนำการท่องเที่ยวญี่ปุ่น
เตรียมตัวก่อนไปเที่ยวญี่ปุ่น! สภาพอากาศและแฟชั่นเครื่องแต่งกายที่โตเกียวใน เดือนมีนาคม | Matcha เว็บไซต์แม็กกาซีนแนะนำการท่องเที่ยวญี่ปุ่น
เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศและฤดูกาลในญี่ปุ่น - เจแปนแอร์ไลน์ (Jal)
เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศและฤดูกาลในญี่ปุ่น – เจแปนแอร์ไลน์ (Jal)
เที่ยวญี่ปุ่น ไปได้ทั้งปี สัมผัสความงามได้ทุกฤดู - ประกันการเดินทางต่างประเทศ Allianz Travel
เที่ยวญี่ปุ่น ไปได้ทั้งปี สัมผัสความงามได้ทุกฤดู – ประกันการเดินทางต่างประเทศ Allianz Travel
แต่งตัวยังไง] พยากรณ์อากาศญี่ปุ่น 2020 โตเกียว,โอซาก้า ม.ค.-เม.ย. | แหม่มรีวิว
แต่งตัวยังไง] พยากรณ์อากาศญี่ปุ่น 2020 โตเกียว,โอซาก้า ม.ค.-เม.ย. | แหม่มรีวิว
มีทั้งร้อนและหนาว! ข้อมูลสภาพอากาศตลอดปีที่ต้องรู้ก่อนไปโอซาก้า | Tsunagu Japan
มีทั้งร้อนและหนาว! ข้อมูลสภาพอากาศตลอดปีที่ต้องรู้ก่อนไปโอซาก้า | Tsunagu Japan
ญี่ปุ่น เผชิญ อากาศเลวร้ายสุดขั้ว รอบ 10 ปี หิมะตกหนัก เตือนคนห้ามออกจากบ้าน
ญี่ปุ่น เผชิญ อากาศเลวร้ายสุดขั้ว รอบ 10 ปี หิมะตกหนัก เตือนคนห้ามออกจากบ้าน
เที่ยวญี่ปุ่น ไปได้ทั้งปี สัมผัสความงามได้ทุกฤดู - ประกันการเดินทางต่างประเทศ Allianz Travel
เที่ยวญี่ปุ่น ไปได้ทั้งปี สัมผัสความงามได้ทุกฤดู – ประกันการเดินทางต่างประเทศ Allianz Travel
เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศและฤดูกาลในญี่ปุ่น - เจแปนแอร์ไลน์ (Jal)
เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศและฤดูกาลในญี่ปุ่น – เจแปนแอร์ไลน์ (Jal)
รู้ไว้ก่อนไปเที่ยว Tokyo! สภาพอากาศและเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายตลอดทั้งปี | Matcha เว็บไซต์แม็กกาซีนแนะนำการท่องเที่ยวญี่ปุ่น
รู้ไว้ก่อนไปเที่ยว Tokyo! สภาพอากาศและเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายตลอดทั้งปี | Matcha เว็บไซต์แม็กกาซีนแนะนำการท่องเที่ยวญี่ปุ่น
โตเกียว ญี่ปุ่น | สภาพอากาศ อุณหภูมิและฤดูในแต่ละเดือน
โตเกียว ญี่ปุ่น | สภาพอากาศ อุณหภูมิและฤดูในแต่ละเดือน
รวมที่เที่ยวญี่ปุ่น เดือนมกราคม ฉบับเที่ยวญี่ปุ่นเองครั้งแรกก็เที่ยวสนุก
รวมที่เที่ยวญี่ปุ่น เดือนมกราคม ฉบับเที่ยวญี่ปุ่นเองครั้งแรกก็เที่ยวสนุก
แต่งตัวยังไง] พยากรณ์อากาศญี่ปุ่น 2020 โตเกียว,โอซาก้า ม.ค.-เม.ย. | แหม่มรีวิว
แต่งตัวยังไง] พยากรณ์อากาศญี่ปุ่น 2020 โตเกียว,โอซาก้า ม.ค.-เม.ย. | แหม่มรีวิว
ฟุกุโอกะ คิวชู เที่ยวเดือนไหนดี สัมผัสมนต์เสน่ห์ธรรมชาติแบบเต็มอิ่ม
ฟุกุโอกะ คิวชู เที่ยวเดือนไหนดี สัมผัสมนต์เสน่ห์ธรรมชาติแบบเต็มอิ่ม
เที่ยวญี่ปุ่นเมืองไหน เท่าไหร่บ้าง ไปเที่ยวช่วงไหนถึงจะดี ? แจกแผนที่ญี่ปุ่น 7 ภูมิภาคแบบละเอียดยิบ
เที่ยวญี่ปุ่นเมืองไหน เท่าไหร่บ้าง ไปเที่ยวช่วงไหนถึงจะดี ? แจกแผนที่ญี่ปุ่น 7 ภูมิภาคแบบละเอียดยิบ
ฤดูหนาวของญี่ปุ่น: แนะนำอาหารตามฤดูกาลและสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม | Wexpats Guide
ฤดูหนาวของญี่ปุ่น: แนะนำอาหารตามฤดูกาลและสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม | Wexpats Guide
เที่ยวญี่ปุ่นเดือนมกราคม - การค้นหาใน Lemon8
เที่ยวญี่ปุ่นเดือนมกราคม – การค้นหาใน Lemon8
เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศและฤดูกาลในญี่ปุ่น - เจแปนแอร์ไลน์ (Jal)
เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศและฤดูกาลในญี่ปุ่น – เจแปนแอร์ไลน์ (Jal)
เช็คก่อนเที่ยว! เสื้อผ้าและของติดตัวที่ต้องเลือกให้เหมาะกับอากาศหน้าหนาวในโตเกียว - Live Japan (ญี่ปุ่นการท่องประสบการณ์แนะนำ)
เช็คก่อนเที่ยว! เสื้อผ้าและของติดตัวที่ต้องเลือกให้เหมาะกับอากาศหน้าหนาวในโตเกียว – Live Japan (ญี่ปุ่นการท่องประสบการณ์แนะนำ)
รวม 8 ที่ เที่ยวญี่ปุ่น หน้าหนาว ที่เที่ยวถ่ายรูปสวย ด้วยปุยหิมะ
รวม 8 ที่ เที่ยวญี่ปุ่น หน้าหนาว ที่เที่ยวถ่ายรูปสวย ด้วยปุยหิมะ
ญี่ปุ่น​หิมะตกหนัก! ยกเลิกเที่ยวบิน​ ระงับบริการรถไฟ
ญี่ปุ่น​หิมะตกหนัก! ยกเลิกเที่ยวบิน​ ระงับบริการรถไฟ

ลิงค์บทความ: อากาศ ญี่ปุ่น เดือน มกราคม.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ อากาศ ญี่ปุ่น เดือน มกราคม.

ดูเพิ่มเติม: blog https://kieulien.com/inter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *