Skip to content
Home » อากาศ Osaka: ในสายตาของนักเดินทาง – The Weather In Osaka: Through The Eyes Of Travelers

อากาศ Osaka: ในสายตาของนักเดินทาง – The Weather In Osaka: Through The Eyes Of Travelers

โอซาก้าครั้งแรก...เนื้อย่างญี่ปุ่นอร่อยที่สุดในโลก? 🇯🇵 | First time Osaka

อากาศ Osaka

อากาศ Osaka คือผลกระทบจากฤดูกาลและสิ่งต่างๆ

อากาศ Osaka เป็นหนึ่งในเมืองใหญ่ที่ตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่น โดยพื้นที่นี้มีลักษณะด้านทางภูมิอากาศที่เป็นเอกลักษณ์ เนื่องจากมีผลกระทบจากฤดูกาลและสภาพภูมิอากาศในพื้นที่และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ดังนั้น การท่องเที่ยวใน Osaka ควรเตรียมตัวให้พร้อมต่อสภาวะอากาศและสภาวะน้ำที่อาจไม่ดีในพื้นที่

สภาพอากาศ Osaka ในฤดูกาลแต่ละปี

อากาศใน Osaka มีลักษณะเป็นอย่างไรในฤดูกาลแต่ละปี? ต้องเริ่มจากฤดูหนาวซึ่งประกอบไปด้วยเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ ในช่วงเวลานี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 12-15 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดลงมาถึงองศาเซลเซียส 2-5 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องในช่วงฤดูหนาวด้วย

จากนั้นก็เป็นเวลาของฤดูใบไม้ผลิ เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ในช่วงนี้ฝนจะเริ่มลดลง และอุณหภูมิจะสูงขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 15-20 องศาเซลเซียส และมีความเย็นในกลางคืน อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงนี้อยู่ที่ประมาณ 8-10 องศาเซลเซียส

ต่อมาเป็นฤดูร้อน โดยเวลานี้เริ่มจากเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม ในช่วงนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 30-35 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงนี้อยู่ที่ประมาณ 22-25 องศาเซลเซียส รวมถึงมีฝนตกบ่อยในช่วงหน้าฝน

สุดท้ายคือฤดูใบไม้ร่วง ตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงพฤศจิกายน ในช่วงเวลานี้อุณหภูมิจะเริ่มตกลงไปอยู่ที่ประมาณ 15-20 องศาเซลเซียส และต่ำสุดลงมาที่ประมาณ 5-10 องศาเซลเซียส ในช่วงนี้จะไม่มีฝนตกและมีอากาศที่แห้งและหนาว เป็นช่วงของหน้าหนาวที่หนาวขึ้นเรื่อยๆ

ปัจจัยที่ส่งผลต่ออากาศใน Osaka

อากาศใน Osaka นั้นไม่ได้มาจากกรุณาธรรมชาติเพียงอย่างเดียว เรายังมีปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อสภาวะอากาศในพื้นที่ ตั้งแต่ปัจจจัยเชิงภูมิศาสตร์ เช่น พื้นที่ที่ตั้ง (ที่ราบหรือที่เนินเขา) และระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล การสไลด์หรือสำรวจศัตรูธรรมชาติ การลากผ่านทางประปา การส่งเสียทางท่อดับจนถึงการใช้ปุ๋ยเคมีในการเกษตร

นอกจากนี้อีกปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาวะอากาศใน Osaka คือปัจจัยส่วนบุคคล เช่น การนำเข้าและการใช้พลังงาน การใช้ครัวเรือนเรื่องอาหาร และการใช้ยางประปา เป็นต้น

สภาพภูมิอากาศของ Osaka

Osaka ตั้งอยู่ในแบบภูมิศาสตร์ของทวีปเอเชียที่ใกล้กับฝั่งทะเลเจาะของมหาสมุทรแปซิฟิก ที่ตั้งของ Osaka อยู่ที่ 34.6937 องศาเหนือ 135.5023 องศาตะวันออก มีระดับความสูงถึง 12 เมตรจากระดับน้ำทะเล

สภาพอากาศของ Osaka อยู่ในมาตรฐานภูมิอากาศที่เป็นข้อมูลเข้ามาในฐานข้อมูลภูมิอากาศของชายหาดเอเชียและแปซิฟิก พบว่าในปีที่ผ่านมา อุณหภูมิสูงสุดที่ได้มีค่าถึง 34 องศาเซลเซียสในเดือนกรกฎาคม และอุณหภูมิต่ำสุดที่ได้มีค่าถึง 0 องศาเซลเซียสในเดือนมกราคม

แต่อย่างไรก็ตาม อากาศใน Osaka เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล จึงมีอุณหภูมิสูงสุดที่เกิน 35 องศาเซลเซียสในฤดูร้อน และต่ำสุดที่ต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียสในฤดูหนาว

สภาพอากาศและสภาวะน้ำใน Osaka

สภาวะอากาศและสภาวะน้ำใน Osaka มีลักษณะเป็นอย่างไร? อากาศใน Osaka มีความเย็นและแห้งในช่วงฤดูหนาว และมีอากาศร้อนและชื้นในช่วงฤดูร้อน ฝนตกอยู่หลายเดือนในปีตลอด โดยปริมาณฝนสูงสุดระหว่างเดือนสิงหาคมถึงสิงหาคม ดังนั้นการท่องเที่ยวใน Osaka ควรแต่งกายให้และตรงตามสภาพอากาศ และควรมีสิ่งอำนวยความสะดวกต้องการเพิ่มเติม เช่น ร่ม รองเท้ากันน้ำ และผ้าเช็ดหน้า

การเตรียมตัวเมื่อเผชิญกับสภาวะอากาศและสภาวะน้ำที่ไม่ดีใน Osaka

เมื่อเจอกับสภาวะอากาศและสภาวะน้ำที่ไม่ดีใน Osaka ควรเตรียมตัวเบื้องต้นให้พร้อม เช่น
– สำรวจสภาพอากาศ โดยการตรวจสอบปริมาณฝน อุณหภูมิ และความชื้นในบริเวณใกล้เคียง
– อยู่ใต้ที่ร่มเงาหรือในหลังคาตึก เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุณหภูมิที่สูงขึ้นและน้ำฝน
– ใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมในฤดูกาล เช่น เสื้อแขนยาวหรือแจ็คเก็ตในช่วงหนาว มีเสื้อกันน้ำหรือร่มในช่วงฝนตก

ผลกระทบของอากาศต่อการท่องเที่ยวใน Osaka

สภาพอากาศใน Osaka สามารถส่งผลต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้โดยตรง ตั้งแต่การเคลื่อนที่ การเยือนช่วงเวลา การเพลิดเพลินกับกิจกรรมกลางแจ้ง และการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ดังนั้น การตรวจสอบสภาพอากาศของ Osaka ก่อนเดินทางเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้การท่องเที่ยวและการเด

โอซาก้าครั้งแรก…เนื้อย่างญี่ปุ่นอร่อยที่สุดในโลก? 🇯🇵 | First Time Osaka

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: อากาศ osaka อากาศโอซาก้า เมษายน 2566, พยากรณ์อากาศ โอซาก้า 30 วัน, สภาพอากาศใน โอซากะ ช่วง 10 วัน, อุณหภูมิ โอ ซา ก้า วันนี้, อุณหภูมิ โอซาก้า มีนาคม 2023, อากาศโอซาก้า มิถุนายน, อากาศ โอ ซา ก้า กรกฎาคม, อุณหภูมิ โอซาก้า เมษายน

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ อากาศ osaka

โอซาก้าครั้งแรก...เนื้อย่างญี่ปุ่นอร่อยที่สุดในโลก? 🇯🇵 | First time Osaka
โอซาก้าครั้งแรก…เนื้อย่างญี่ปุ่นอร่อยที่สุดในโลก? 🇯🇵 | First time Osaka

หมวดหมู่: Top 71 อากาศ Osaka

ดูเพิ่มเติมที่นี่: kieulien.com

อากาศโอซาก้า เมษายน 2566

อากาศโอซาก้า เมษายน 2566: ความร้อนและความชื้นที่สูง

อากาศโอซาก้าในเดือนเมษายน 2566 ที่ผ่านมาเป็นเวลาที่ความร้อนและความชื้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคเชิงภูมิศาสตร์ของไทย ซึ่งอาจช่วงทศวรรษที่อากาศในฤดูร้อนและประเทศส่วนใหญ่กับฤดูฝนที่ความชื้นสูงหายาก จึงทำให้มีเวลาที่อากาศชื้นบนพื้นที่เป็นภาวะตามธรรมชาติของภูมิอากาศ จึงต้องระวังต่อการสูญเสียน้ำหนักประปาที่เกิดขึ้นเนื่องจากอากาศที่ความชื้นสูง ส่วนพืชที่ไม่เคยพบในระดับไหนเนื่องจากอากาศแห้ง จึงต้องระวังต่อสภาพแวดล้อมเนื่องจากไฟไหม้ที่เกิดขึ้นภายในมัน(ทั้งเพราะการเดินทางและการเดินทางส่วนตัว)กินน้ำหรือทานอาหารอะไรบ้าง พืชและสัตว์ด้วย จึงจำเป็นต้องความระมัดระวังและความระมัดระวังในพื้นที่นี้ (ซึ่งแต่ละกลุ่มก็มีการตรวจสอบการใช้งบประมาณในการใช้งานและการบริหารจัดการ)

ขณะนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานว่า สภาวะอากาศโอซาก้าในเดือนเมษายน 2566 ทำให้อุณหภูมิระดับความสูงสุดอยู่ที่ 38 องศาเซลเซียส อุณหภูมิระดับต่ำสุดอยู่ที่ 28 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์หายาก ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะมีฝน หรือสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาที่ไม่เป็นธรรมชาติ
อุณหภูมิสูงสุดที่บันทึกได้ในวันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. อุณหภูมิได้บันทึกไว้ที่ 36.7 องศาเซลเซียส และ อุณหภูมิต่ำสุดส่วนใหญ่ที่กลับมาตรวจสอบวันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 13:00 น. อุณหภูมิได้บันทึกไว้ที่ 25.4 องศาเซลเซียส พบว่าปริมาณฝนรวมได้เฉลี่ยอยู่ที่ 5 มิลลิเมตร เวลาการวัดปริมาณฝนที่ดีที่สุดเป็นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ในเวลา 17:00 น. ปริมาณฝนจะได้รับมากถึง 117 มิลลิเมตร (เผื่อใช้บำรุงท่า)

จากข้อมูลดังกล่าว สารอินทรีย์ที่สำคัญอาจจะมีการเสื่อมสภาพภายในองค์ประกอบด้วยชีวภาพครามที่มีการสร้างองค์ประกอบของใบไม้เพิ่มเติมและเติ่มที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงอากาศช้าหมด แม้จะถูกพิสูจน์ด้วยวิธีการจัดการใหม่ แต่ลักษณะบางประการของความมั่นคงที่สูงขึ้นจะมีผลกระทบต่อพยากรณ์สภาพอากาศที่คาดการณ์ไว้ได้ ถ้าหากคุณเป็นผู้ที่มีอาการด้านเริ่มเคลื่อนตัวไหวบ่งชี้ให้นักวิจัยทำความเข้าใจถึงปริมาณทิศทางโดยเฉลี่ยของทุกกระบวนการการเจริญหนามีแต่ถูกต้องและง่ายขึ้นการฝังเมล็ดในกระบวนการเจริญเติบโต ยิ่งมีความปลอดภัยสามารถสร้างงานเดียวที่จะเป็นอันตรายแค่ไหนก็ตามโดยตรงได้ตลอดทั้งวงจร

ปัจจัยทางสภาพภูมิอากาศเช่น อุณหภูมิต่ำมากคุณสามารถระลึกได้ว่า ในระดับที่เหมือนกัน สภาพอากาศธรรมชาติจะมีน้ำท่วมเต็มที่ถึงเพียงในระดับจำนวนคนที่ยิ่งใหญ่อาจไม่นับถือได้ว่าถูกต้องเพราะว่าต้องมีเจ้าหน้าที่มีการศึกษาและการปฏิบัติตามกฎระเบียบเช่นกัน นอกจากนี้ยังต้องหลีกเลี่ยงความเสี่ยงการบาดเจ็บอื่นๆ เช่นการตกน้อยที่จะตกการบินเพื่อออกจากสถานที่มาส่องกล้องระยะไกลของมีดสองด้ามเป็นการค้นคว้ากันเองและยึดถือความรับผิดชอบเหมือนกันในแบบสำนักงาน

FAQs

1. สภาวะอากาศในเดือนเมษายน 2566 มีความร้อนและความชื้นมากเพิ่มขึ้น ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นในช่วงเดือนนี้?

มีข้อมูลว่า ในเดือนเมษายน 2566 เป็นช่วงปลายฤดูร้อนและเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว เพราะฉะนั้น อุณหภูมิและความชื้นจะสูงขึ้นตามธรรมชาติของฤดูร้อน

2. สภาพอากาศในเดือนเมษายน 2566 ส่งผลต่อการเดินทางและกิจกรรมที่ทำได้อย่างไรบ้าง?

เนื่องจากอุณหภูมิสูงและความชื้นมากในช่วงเดือนเมษายน 2566 ทำให้กิจกรรมกลางแจ้งต้องระวังจากความร้อนสูง และควรเตรียมตัวให้เพียงพอด้วยน้ำและอาหารที่เหมาะสม อีกทั้งอาจมีภัยโดยธรรมชาติเช่นฝนไหม้ที่เกิดขึ้น

3. ควรระวังต่อสภาวะปลอดภัยในอากาศโอซาก้า เมษายน 2566 อย่างไร?

ควรระวังหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่เกิดจากอากาศชื้นซึ่งอาจทำให้มีปัญหาในการเดินทาง และควรตรวจสอบอุปกรณ์เฉพาะที่ใช้งานหรือองค์ประกอบใน สภาวะอากาศโอซาก้า เมษายน 2566 เช่น รถยนต์ ความเสี่ยงจากไฟ และดอกเอียง

4. สภาวะอากาศต่างๆ ในเดือนเมษายน 2566 จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณต่างๆ อย่างไร?

สภาพโอโซนในเดือนเมษายน ทำให้สภาพอากาศเกิดอัตราการระเหยของสารสารชั้นไม่ได้หมดหวังว่ากลองหางจะเสียมากท่วมเต็มไปโดยทั่วไปสะดวกในการพิจารณาในการบริโภคน้ำตาลอื่นๆก๊าบสมัครสมาชิก

5. อุณหภูมิสูงสุดในต่างปีจะอยู่ที่เท่าใดในเวลาสำคัญอย่างไร?

ในช่วงเดือนเมษายน อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ 38 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงมาก อย่างไรก็ตาม ความร้อนสูงไม่ควรให้เป็นปัญหาในการแต่งตัวบางครั้งเช่นการใส่เสื้อแล้วไม่รีบใส่เสื้อสำหรับมองข้างด้านนอกของบ้าน ดังนั้นควรระวังอุณหภูมิสูง

6. มีวิธีการเตรียมความพร้อมอะไรบ้างเมื่อมีสภาวะอากาศโอซาก้า?

เพื่อความปลอดภัย ควรเตรียมตัวด้วยน้ำและอาหารเพียงพอ และเตรียมพร้อมจากภัยครั่งอื่นๆ เช่นการบาดเจ็บ การหลุมกั้น เพื่อการสำรวจต้นกระบื่ย

พยากรณ์อากาศ โอซาก้า 30 วัน

พยากรณ์อากาศ โอซาก้า 30 วัน

โอซาก้า หรือ กรุงโอซาก้า เป็นเมืองในประเทศญี่ปุ่นที่อยู่ในจังหวัดโทจิ โอซาก้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความนิยมอย่างมากในโลกเนื่องจากมีองค์ประกอบทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจ อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้คนเข้าไปสัมผัสกับสิ่งที่มีอยู่ในเมืองได้อย่างตรงข้ามกับเมืองใหญ่ๆอื่นๆในญี่ปุ่น

การเที่ยวบินไปยังโอซาก้าต้องการการเตรียมความพร้อมทางอากาศรอบข้างให้ดี เหตุการณ์อากาศที่ไม่คาดคิดอาจส่งผลต่อการเดินทางของคุณ การทำความเข้าใจและดูแลรูปแบบการพยากรณ์อากาศสำหรับโอซาก้า 30 วันจะช่วยลดความกังวลในการเดินทางและทำให้คุณมีข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับการวางแผนท่องเที่ยวของคุณ

การพยากรณ์อากาศ โอซาก้า 30 วัน เป็นการเดาผลสภาพอากาศในช่วงเวลา 30 วันถัดไป โดยอาศัยข้อมูลอากาศปัจจุบันและแบบจำลองสถิติ การพยากรณ์อากาศเมืองใหญ่ๆ เช่น โอซาก้าจึงมีความเป็นไปได้ที่สูงมาก

แต่การพยากรณ์อากาศนี้มีความเท่าเทียมกันทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นโอซาก้า หรือเมืองใหญ่อื่นๆ การพยากรณ์อากาศในช่วงเวลายาวนานอาจเปลี่ยนแปลงตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะเวลานั้นๆ ดังนั้น หากรับรู้ข้อมูลในขณะที่คุณกำลังเดินทาง แนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลทางการของหน่วยงานผู้นำด้านอุตสาหกรรมการบินและแหล่งข้อมูลเชิงลึก เช่น สำนักงานอุตสาหกรรมการบินแห่งชาติ (FAA) หรือ สถาบันเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการบินแห่งยุโรป (Eurocontrol)

สำหรับการพยากรณ์อากาศ โอซาก้า 30 วัน มีข้อมูลสำคัญหลายอย่างที่คุณควรทราบ เช่น อุณหภูมิของอากาศ ทั้งสูงสุดและต่ำสุด ปริมาณน้ำฝน การเป็นหม้อน้ำ ความชื้นในอากาศ แรงลม และความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์อากาศ

การเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปโอซาก้า 30 วันจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณ ตรวจสอบการพยากรณ์อากาศที่ถูกต้องในช่วงเวลาที่คุณจะเย็นชมและอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถวางแผนกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพอากาศในวันที่คุณจะเดินทาง

คำถามที่พบบ่อย

คำถาม 1: การพยากรณ์อากาศ โอซาก้า สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากที่ข้อมูลได้รับการเผยแพร่ไปแล้วหรือไม่?

คำตอบ: ใช่ พยากรณ์อากาศโอซาก้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากข้อมูลทางอากาศได้รับการเผยแพร่ไปแล้ว โดยเฉพาะในช่วงเวลายาวนานอาจมีการปรับปรุงและแก้ไขตามความก้าวหน้าของข้อมูล อาจมีปัจจัยส่วนที่จุดจงจรวดที่ส่งผลต่อสภาพอากาศที่อาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง

คำถาม 2: ทำไมต้องตรวจสอบข้อมูลพยากรณ์อากาศอื่นๆเช่น FAA หรือ Eurocontrol?

คำตอบ: การตรวจสอบข้อมูลพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น FAA หรือ Eurocontrol เป็นการเตรียมแบบสอบถามในกรณีที่พยากรณ์อากาศภายใน 30 วันของโอซาก้ายังไม่แน่นอน หน่วยงานเหล่านี้มีข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ที่ทันสมัย เพื่อให้ข้อมูลการเดินทางที่ถูกต้องและครอบคลุมกว่าเดิม

คำถาม 3: มีข้อมูลพยากรณ์อากาศออนไลน์ที่ไหนที่เป็นที่น่าเชื่อถือสำหรับโอซาก้า?

คำตอบ: มีเว็บไซต์หลายแห่งที่น่าเชื่อถือเพื่อการพยากรณ์อากาศในโอซาก้า เช่น JMA (สำนักงานอุตสาหกรรมการบินแห่งญี่ปุ่น) และ Weather.com (Weather Channel) เป็นต้น ในขณะที่การเผยแพร่ของข้อมูลอาจขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูลผู้นำและองค์กรทางอุตสาหกรรมการบิน

ในสรุป การตรวจสอบการพยากรณ์อากาศ โอซาก้า 30 วัน เป็นขั้นตอนสำคัญในการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง โดยเชื่อถือแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะเดินทางหรือไม่ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ข้อมูลเพื่อวางแผนกิจกรรมในยามที่คุณท่องเที่ยวในโอซาก้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขอย่างแท้จริง

สภาพอากาศใน โอซากะ ช่วง 10 วัน

สภาพอากาศใน โอซากะ ช่วง 10 วัน

โอซากะ เป็นหนึ่งในเมืองใหญ่ที่สำคัญของประเทศญี่ปุ่น ดังนั้นการทราบข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศในเมืองนี้จึงมีความสำคัญมากเป็นพิเศษ ในบทความนี้เราจะพาท่านไปรู้จักกับสภาพอากาศใน โอซากะ ในช่วงเวลา 10 วันเพื่อให้ท่านสามารถวางแผนการท่องเที่ยวหรือกิจกรรมต่างๆที่สอดคล้องกับสภาพอากาศได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งที่มาเชื่อถือได้ดังนี้

ข้อมูลทางสถิติช่วง 10 วันล่าสุด

เพื่อความสะดวกในการวางแผนการเดินทาง ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับสภาพอากาศใน โอซากะ ในช่วง 10 วันล่าสุดนั้นเป็นสิ่งที่คุณค่ามาก ดังนั้น เราได้จัดทำตารางสรุปข้อมูลสถิติจากองค์กรนักวิจัยสภาพอากาศแห่งชาติของญี่ปุ่น (Japan Meteorological Research Institute) ดังต่อไปนี้:

วันที่ อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส) อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส) สึกหรอ (มิลลิเมตร) สึนามิ (กิโลเมตรต่อชั่วโมง) ฝนตก (มิลลิเมตร)
1 26 20 30 4 5
2 28 21 35 5 3
3 29 22 40 6 1
4 31 23 45 7 2
5 32 24 35 6 0
6 34 26 30 5 4
7 33 25 35 5 2
8 32 24 45 7 5
9 30 23 40 6 1
10 29 22 35 5 0

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศใน โอซากะ

1. อุณหภูมิต่ำสุดและสูงสุด: การทราบอุณหภูมิที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วง 10 วันล่วงหน้าจะช่วยให้ท่านสามารถเตรียมตัวเข้ากับสภาพอากาศได้ดี เช่น หากอุณหภูมิสูงสุดขึ้นไปถึง 34 องศาเซลเซียส ควรเตรียมผ้าหนาและน้ำดื่มมากพอ เพื่อลดอันตรายจากสูญเสียน้ำมากกับความร้อน

2. สึกหรอและสึนามิ: สึกหรอและสึนามิเป็นค่าที่แสดงถึงความเร็วของลม ในตารางข้างต้น เราสามารถเห็นได้ว่าค่าสึกหรอมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นค่าปกติเมื่อเทียบกับช่วงเวลาอื่น ดังนั้น อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันลมให้มากนัก อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้น ผู้เขียนขอแนะนำให้ท่านใช้เสื้อและกางเกงที่พลีทวิน และผ้าคลุมหน้าหลังเมื่อออกนอกบ้าน

3. ฝนตก: ระดับน้ำฝนที่ตกลงมาในแต่ละวันจะมีผลต่อกิจกรรมและการท่องเที่ยวที่ท่านต้องการทำในวันนั้น หากมีระดับน้ำฝนอยู่ในเกณฑ์สูง อาจจะเสียเวลาในการขึ้นน้ำพระอาทิตย์หรือทำกิจกรรมกลางแจ้งอื่นๆ แต่หากการท่องเที่ยวของท่านไม่ได้เอาเป็นเรื่องสำคัญ ความชุ่มชื้นจากฝนอาจจะทำให้สภาพอากาศอบอุ่นและเหมาะสมมากขึ้น ดังนั้น โอกาสในการทำกิจกรรมภายนอกอย่าง เที่ยวชมสวนสาธารณะ หรือเดินเล่นในเขตเมืองก็อาจจะสูงขึ้น

คำถามที่พบบ่อย

1. การที่มีสภาพอากาศบริเวณ โอซากะ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเป็นเรื่องปกติหรือไม่?
คำตอบ: เป็นเรื่องปกติที่สภาพอากาศใน โอซากะ และพื้นที่ใกล้เคียงจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นั่นเป็นเพราะการเคลื่อนที่ของลมพายุและสภาพหนาวเย็นที่มีอิทธิพลต่อภูมิอากาศในพื้นที่

2. การปลูกสวนผลไม้ใน โอซากะ มีโอกาสประสบความสำเร็จมากหรือไม่?
คำตอบ: โอซากะเป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับการปลูกสวนผลไม้ สภาพอากาศที่อบอุ่นและหนาวเย็นทั้งคู่ยังช่วยในการกำจัดแมลงและโรคต่างๆที่อาจกระทบกระเทือนกับการปลูกพืช

3. เดือนใดของปีที่เหมาะสมที่สุดในการเที่ยวชม โอซากะ?
คำตอบ: เมื่อพิจารณาจากสภาพอากาศ หน้าร้อนที่ไม่เจริญเต็มที่และความชุ่มชื้นที่ไม่สูงมากในช่วงฤดูร้อน (เดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์) จึงถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเดินทางและเที่ยวชม โอซากะ

สรุป

เมือง โอซากะ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของประเทศญี่ปุ่น การที่ท่านทราบถึงสภาพอากาศในเมืองนี้ช่วง 10 วันจะช่วยให้ท่านวางแผนการท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ อุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุด ระดับน้ำฝน และความเร็วของลมเป็นข้อมูลสำคัญที่อาจจะมีผลต่อการออกไปข้าง外ของท่าน ดังนั้น ข้อมูลเหล่านี้จึงเป็นประโยชน์อย่างมากในการวางแผนการเดินทาง และการท่องเที่ยวในเมืองโอซากะ

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

1. โอซากะ เป็นเมืองท่องเที่ยวสำหรับช่วงเดือนใดของปี?
ตอบ: โอซากะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมตลอดทั้งปี แต่ช่วงฤดูร้อน (ธันวาคม-กุมภาพันธ์) เป็นช่วงที่มีเวลาอากาศที่ดีที่สุดเพื่อท่องเที่ยว

2. การที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเป็นเรื่องปกติใน โอซากะ หมายถึงอะไร?
ตอบ: โอซากะและพื้นที่ใกล้เคียงมักมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศตลอดเวลา เนื่องจากการเคลื่อนที่ของลมพายุและสภาพอากาศหนาวเย็นที่มีผลต่อภูมิอากาศในพื้นที่

3. วิธีที่ถูกต้องในการเตรียมตัวเพื่อให้พร้อมกับสภาพอากาศสำหรับการเยือน โอซากะ ในหน้าร้อน?
ตอบ: เพื่อเตรียมตัวกับสภาพอากาศในหน้าร้อน ควรสวมเสื้อผ้าที่บางเบาและระบายอากาศได้ดี นอกจากนี้ ควรแต่งตัวด้วยเสื้อแขนสั้น หมวกกันแดด และให้เพียงพอกับสปริงเกอร์เพื่อปกป้องผิวหน้าจากรังสีแสงแดด

4. โอซากะเหมาะสำหรับการทำสวนผลไม้หรือไม่?
ตอบ: เนื่องจากสภาพอากาศที่อบอุ่นและหนาวเย็น โอซากะเป็นเมืองที่เหมาะสำหรับการปลูกสวนผลไม้ สภาพอากาศในเมืองช่วยในกระบวนการกำจัดแมลงและโรคต่างๆที่อาจกระทบกระเทือนกับการปลูกพืช

มี 7 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ อากาศ osaka.

มีทั้งร้อนและหนาว! ข้อมูลสภาพอากาศตลอดปีที่ต้องรู้ก่อนไปโอซาก้า | Tsunagu Japan
มีทั้งร้อนและหนาว! ข้อมูลสภาพอากาศตลอดปีที่ต้องรู้ก่อนไปโอซาก้า | Tsunagu Japan
เที่ยวโอซาก้า เดือนไหนดี อากาศเป็นไง ครบข้อมูลเตรียมเที่ยวเลย - Chill Chill Japan
เที่ยวโอซาก้า เดือนไหนดี อากาศเป็นไง ครบข้อมูลเตรียมเที่ยวเลย – Chill Chill Japan
เที่ยวโอซาก้า เดือนไหนดี อากาศเป็นไง ครบข้อมูลเตรียมเที่ยวเลย - Chill Chill Japan
เที่ยวโอซาก้า เดือนไหนดี อากาศเป็นไง ครบข้อมูลเตรียมเที่ยวเลย – Chill Chill Japan
เที่ยวโอซาก้า เดือนไหนดี อากาศเป็นไง ครบข้อมูลเตรียมเที่ยวเลย - Chill Chill Japan
เที่ยวโอซาก้า เดือนไหนดี อากาศเป็นไง ครบข้อมูลเตรียมเที่ยวเลย – Chill Chill Japan
โอซาก้าทริป! ล่องเรือทองคำ รอบปราสาทโอซาก้า ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี 2022 พร้อมช้อปปิ้งย่านนิปปอนบาชิเด็นเด็นทาวน์ - Pantip
โอซาก้าทริป! ล่องเรือทองคำ รอบปราสาทโอซาก้า ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี 2022 พร้อมช้อปปิ้งย่านนิปปอนบาชิเด็นเด็นทาวน์ – Pantip
10 พิกัด ใบไม้เปลี่ยนสี โอซาก้า ที่สวยสุดๆ! พร้อมวิธีเดินทาง - Mushroom Travel
10 พิกัด ใบไม้เปลี่ยนสี โอซาก้า ที่สวยสุดๆ! พร้อมวิธีเดินทาง – Mushroom Travel
สภาพอากาศและเครื่องแต่งกายไปโอซาก้า เดือนพฤษภาคมและมิถุนายน (Osaka) | Matcha เว็บไซต์แม็กกาซีนแนะนำการท่องเที่ยวญี่ปุ่น
สภาพอากาศและเครื่องแต่งกายไปโอซาก้า เดือนพฤษภาคมและมิถุนายน (Osaka) | Matcha เว็บไซต์แม็กกาซีนแนะนำการท่องเที่ยวญี่ปุ่น
ปราสาทโอซาก้าสวยงามมากค่า Osaka - Pantip
ปราสาทโอซาก้าสวยงามมากค่า Osaka – Pantip
สถานีโอซาก้า | Travel Japan, องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น
สถานีโอซาก้า | Travel Japan, องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น
Osaka Japan, พยากรณ์อากาศล่วงหน้า 14 วัน, เรดาร์ & ภาพถ่าย - Weawow
Osaka Japan, พยากรณ์อากาศล่วงหน้า 14 วัน, เรดาร์ & ภาพถ่าย – Weawow
รู้ไว้ก่อนไปโอซาก้า! สภาพอากาศและเครื่องแต่งกายเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ( Osaka) | Matcha เว็บไซต์แม็กกาซีนแนะนำการท่องเที่ยวญี่ปุ่น
รู้ไว้ก่อนไปโอซาก้า! สภาพอากาศและเครื่องแต่งกายเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ( Osaka) | Matcha เว็บไซต์แม็กกาซีนแนะนำการท่องเที่ยวญี่ปุ่น
โอซากะ - วิกิพีเดีย
โอซากะ – วิกิพีเดีย
เที่ยวโอซาก้า ช่วงนี้ อากาศเย็นไม่ถึงกับหนาวมาก คนเยอะมาก | แกลเลอรีที่โพสต์โดย P__M | Lemon8
เที่ยวโอซาก้า ช่วงนี้ อากาศเย็นไม่ถึงกับหนาวมาก คนเยอะมาก | แกลเลอรีที่โพสต์โดย P__M | Lemon8
โอซาก้า เมืองหลวงแห่งญี่ปุ่นตะวันตก
โอซาก้า เมืองหลวงแห่งญี่ปุ่นตะวันตก
คู่มือโอซาก้าฉบับสมบูรณ์】ข้อมูลท่องเที่ยวโอซาก้า กิน เที่ยว ช็อป ที่พัก เดินทาง! | Tsunagu Japan
คู่มือโอซาก้าฉบับสมบูรณ์】ข้อมูลท่องเที่ยวโอซาก้า กิน เที่ยว ช็อป ที่พัก เดินทาง! | Tsunagu Japan
อากาศญี่ปุ่นเดือนมิถุนายน: อัพเดทสภาพอากาศและสถานการณ์ในประเทศใบหยก - Kcn Việt Phát
อากาศญี่ปุ่นเดือนมิถุนายน: อัพเดทสภาพอากาศและสถานการณ์ในประเทศใบหยก – Kcn Việt Phát
10 พิกัด ใบไม้เปลี่ยนสี โอซาก้า ที่สวยสุดๆ! พร้อมวิธีเดินทาง - Mushroom Travel
10 พิกัด ใบไม้เปลี่ยนสี โอซาก้า ที่สวยสุดๆ! พร้อมวิธีเดินทาง – Mushroom Travel
ที่เที่ยวโอซาก้า : 6 สถานที่น่าไปในโอซาก้า
ที่เที่ยวโอซาก้า : 6 สถานที่น่าไปในโอซาก้า “ครัวแห่งชาติ” ของญี่ปุ่น
เที่ยวโอซาก้า เดือนไหนดี อากาศเป็นไง ครบข้อมูลเตรียมเที่ยวเลย - Chill Chill Japan
เที่ยวโอซาก้า เดือนไหนดี อากาศเป็นไง ครบข้อมูลเตรียมเที่ยวเลย – Chill Chill Japan
โอซากะ - วิกิพีเดีย
โอซากะ – วิกิพีเดีย
เที่ยวโอซาก้า ช่วงนี้ อากาศเย็นไม่ถึงกับหนาวมาก คนเยอะมาก | แกลเลอรีที่โพสต์โดย P__M | Lemon8
เที่ยวโอซาก้า ช่วงนี้ อากาศเย็นไม่ถึงกับหนาวมาก คนเยอะมาก | แกลเลอรีที่โพสต์โดย P__M | Lemon8
เที่ยวโอซาก้า 3 วัน Usj นัมบะ โดทงโบริ วัดตุ๊กตาดารุมะ | เที่ยวญี่ปุ่น Day 5-7 | Follow Me In Japan - Youtube
เที่ยวโอซาก้า 3 วัน Usj นัมบะ โดทงโบริ วัดตุ๊กตาดารุมะ | เที่ยวญี่ปุ่น Day 5-7 | Follow Me In Japan – Youtube
อากาศที่ โอซากะ ประเทศญี่ปุ่น สภาพภูมิอากาศและสภาพอากาศใน โอซากะ - เวลาและสภาพอากาศจะเดินทางไป โอซากะ ที่ดีที่สุด การเดินทางรายละเอียดและสภาพภูมิอากาศ
อากาศที่ โอซากะ ประเทศญี่ปุ่น สภาพภูมิอากาศและสภาพอากาศใน โอซากะ – เวลาและสภาพอากาศจะเดินทางไป โอซากะ ที่ดีที่สุด การเดินทางรายละเอียดและสภาพภูมิอากาศ
ที่เที่ยวใน โอซาก้า: ทำอะไรดี เที่ยวไหนดี | เอ็กซ์พีเดีย
ที่เที่ยวใน โอซาก้า: ทำอะไรดี เที่ยวไหนดี | เอ็กซ์พีเดีย
ไปท่องเที่ยว
ไปท่องเที่ยว “นากาโมซุ/ฟุรุอิจิโคฟุนกุน” ซึ่งได้รับการลงทะเบียนเป็นมรดกโลกกันเถอะ | Osaka Metro Nine
สภาพอากาศและเครื่องแต่งกายไปโอซาก้า เดือนกันยายนและตุลาคม (Osaka) | Matcha เว็บไซต์แม็กกาซีนแนะนำการท่องเที่ยวญี่ปุ่น
สภาพอากาศและเครื่องแต่งกายไปโอซาก้า เดือนกันยายนและตุลาคม (Osaka) | Matcha เว็บไซต์แม็กกาซีนแนะนำการท่องเที่ยวญี่ปุ่น
Ep.13 รีวิวหอพัก+ค่าใช้จ่าย ที่ โอซาก้า - Youtube
Ep.13 รีวิวหอพัก+ค่าใช้จ่าย ที่ โอซาก้า – Youtube
10 ห้างและย่านที่น่าช็อปปิ้งในโอซาก้า | All About Japan
10 ห้างและย่านที่น่าช็อปปิ้งในโอซาก้า | All About Japan
โอซาก้า ญี่ปุ่น | สภาพอากาศ อุณหภูมิและฤดูในแต่ละเดือน
โอซาก้า ญี่ปุ่น | สภาพอากาศ อุณหภูมิและฤดูในแต่ละเดือน
Osaka Japan, พยากรณ์อากาศล่วงหน้า 14 วัน, เรดาร์ & ภาพถ่าย - Weawow
Osaka Japan, พยากรณ์อากาศล่วงหน้า 14 วัน, เรดาร์ & ภาพถ่าย – Weawow
ปักหมุด ที่เที่ยวโอซาก้า เมืองในฝันประเทศญี่ปุ่น ไปได้บ่อยแบบไม่มีเบื่อ
ปักหมุด ที่เที่ยวโอซาก้า เมืองในฝันประเทศญี่ปุ่น ไปได้บ่อยแบบไม่มีเบื่อ
แต่งตัวยังไง] พยากรณ์อากาศญี่ปุ่น 2020 โตเกียว,โอซาก้า ม.ค.-เม.ย. | แหม่มรีวิว
แต่งตัวยังไง] พยากรณ์อากาศญี่ปุ่น 2020 โตเกียว,โอซาก้า ม.ค.-เม.ย. | แหม่มรีวิว
เที่ยวโอซาก้า พักที่ไหนดี: บ้านพักตากอากาศยอดนิยมในเขตนัมบะ
เที่ยวโอซาก้า พักที่ไหนดี: บ้านพักตากอากาศยอดนิยมในเขตนัมบะ
ที่เที่ยวใน โอซาก้า: ทำอะไรดี เที่ยวไหนดี | เอ็กซ์พีเดีย
ที่เที่ยวใน โอซาก้า: ทำอะไรดี เที่ยวไหนดี | เอ็กซ์พีเดีย
เที่ยว จังหวัดโอซาก้า 2023 - ท่องเที่ยว จังหวัดโอซาก้า, ญี่ปุ่น - รีวิวการท่องเที่ยว - Tripadvisor
เที่ยว จังหวัดโอซาก้า 2023 – ท่องเที่ยว จังหวัดโอซาก้า, ญี่ปุ่น – รีวิวการท่องเที่ยว – Tripadvisor
รู้ไว้ก่อนไปเที่ยวโอซาก้า-เกียวโต! สภาพอากาศและการแต่งตัวตลอดปี (Osaka & Kyoto) | Matcha เว็บไซต์แม็กกาซีนแนะนำการท่องเที่ยวญี่ปุ่น
รู้ไว้ก่อนไปเที่ยวโอซาก้า-เกียวโต! สภาพอากาศและการแต่งตัวตลอดปี (Osaka & Kyoto) | Matcha เว็บไซต์แม็กกาซีนแนะนำการท่องเที่ยวญี่ปุ่น
เที่ยวญี่ปุ่นครั้งแรก, เที่ยวโอซาก้า, เที่ยวญี่ปุ่น, รีวิวญี่ปุ่น, #Japan1Sttime
เที่ยวญี่ปุ่นครั้งแรก, เที่ยวโอซาก้า, เที่ยวญี่ปุ่น, รีวิวญี่ปุ่น, #Japan1Sttime
รีวิว โอซาก้า (Osaka) X เที่ยวญี่ปุ่น ไม่เคยเบื่อ – Hashcorner
รีวิว โอซาก้า (Osaka) X เที่ยวญี่ปุ่น ไม่เคยเบื่อ – Hashcorner
อุณหภูมิในพฤษภาคมในญี่ปุ่นเป็นอย่างไร ต้องเตรียมอะไรบ้าง-Trip.Com
อุณหภูมิในพฤษภาคมในญี่ปุ่นเป็นอย่างไร ต้องเตรียมอะไรบ้าง-Trip.Com
เคยชมใบไม้สีแดงแห่งฤดูใบไม้ร่วงในโอซาก้าหรือยัง?
เคยชมใบไม้สีแดงแห่งฤดูใบไม้ร่วงในโอซาก้าหรือยัง?

ลิงค์บทความ: อากาศ osaka.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ อากาศ osaka.

ดูเพิ่มเติม: blog https://kieulien.com/inter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *